Het moment komt steeds dichterbij, maar weet je werknemer al precies wanneer? En hoeveel inkomen zal hij/zij dan overhouden? De laatste paar jaren tot aan het moment van pensioneren zijn cruciaal. Hierin bepaalt de werknemer zijn pensioenstrategie. Wanneer kan en wil hij/zij stoppen met werken, al dan niet geleidelijk afbouwend? En hoe sluit dit aan bij de wensen van de werkgever? Afhankelijk van de wensen beiderzijds zijn er verschillende mogelijkheden die wij inzichtelijk maken met de voor- en nadelen van elke keuze.

Het resultaat is een medewerker die met een gerust gevoel de laatste jaren naar zijn pensioen kan toeleven en op die manier nog maximale toegevoegde waarde voor de onderneming heeft. Bovendien kan hiermee voorkomen worden dat een werknemer zich onnodig naar de eindstreep sleept met een hoog verzuimrisico.

Wij bieden twee diensten aan voor werkgevers met werknemers die over 5 jaar met pensioen gaan:

Voor de werknemer “Het wensen gesprek”

In dit gesprek kijken wij samen met jouw medewerker naar de wensen rondom pensioen en naar het reeds opgebouwde kapitaal.
Samen blikken we vooruit naar de keuzes die gemaakt moeten worden rondom de aankoop van een pensioenuitkering.

Indien gewenst kan de werknemer namelijk nu nog keuzes maken om zijn of haar pensioen kapitaal te optimaliseren. Bijvoorbeeld door het vrijwillig extra inleggen van premie als dat mogelijk is. Of het maken van bepaalde beleggingskeuzes.

Onze toegevoegde waarde hierbij is het inzichtelijk maken van de verschillende mogelijkheden en de voor- en nadelen van elke keuze.

Dit gesprek is individueel en bieden wij aan per deelnemer. Doorgaans duurt een dergelijk gesprek 30 min en we kunnen dit zowel fysiek als online inplannen. Waarbij onze ervaring leert dat de materie beter overkomt bij een face to face gesprek.
Voor een prijsopgave neem je contact met ons op, er zijn verschillende pakketten samen te stellen en we stemmen graag samen met jou af wat de wens en budget is.

 

Voor de werkgever “Vitaal naar de eindstreep”

Niet alleen het pensioen van de medewerker voor ons een belangrijk aandachtspunt, ook kijken wij graag samen met jou naar de jaren die de medewerker nog in dienst is bij jouw bedrijf. Gaat hij of zij op een goede manier richting de eindstreep, dan is dat ook in het voordeel van jou als werkgever.

Want als bijvoorbeeld blijkt dat het voor de werknemer tóch financieel haalbaar is om iets eerder te stoppen of geleidelijk minder te gaan werken?Daarmee kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat iemand in de laatste fase nog even volledig opbrandt en voortijdig uitvalt.

We kunnen advies geven over diverse wettelijke regelingen en kunnen ook aandacht besteden aan de duurzaam inzetbaarheid van personeel in de leeftijdsklasse 60 tot 68 jaar.