Het moment van pensionering komt steeds dichterbij, maar weet je werknemer al precies wanneer? En hoeveel inkomen zal de werknemer overhouden? De laatste paar jaren tot aan het moment van pensioneren zijn cruciaal. Hierin bepaalt de werknemer de definitieve pensioenstrategie. Wanneer wil en kan de werknemer stoppen met werken, al dan niet geleidelijk afbouwend? En hoe sluit dit aan bij de wensen van de werkgever? Afhankelijk van de wensen beiderzijds zijn er verschillende mogelijkheden die wij inzichtelijk maken met de voor- en nadelen van elke keuze.

Het resultaat is een medewerker die met een gerust gevoel de laatste jaren naar het pensioen kan toeleven en op die manier nog maximale toegevoegde waarde voor het bedrijf heeft. Bovendien kan hiermee voorkomen worden dat een werknemer zich onnodig naar de eindstreep sleept met een hoog verzuimrisico.

Wij bieden twee diensten aan voor werkgevers met werknemers die over 5 jaar met pensioen gaan:

Voor de werknemer : Optimalisaties en keuzes

In dit gesprek gaan we samen met jullie medewerker de wensen rondom pensioen en het reeds opgebouwde kapitaal bespreken.

We zullen vooruitkijken naar de keuzes die gemaakt moeten worden bij de aankoop van een pensioenuitkering.
Indien gewenst kunnen er nog keuzes gemaakt worden om het pensioenkapitaal te optimaliseren, zoals vrijwillige extra premie-inleg of het aanpassen van de beleggingskeuzes, waarbij onze toegevoegde waarde ligt in het inzichtelijk maken van de mogelijkheden en de voor- en nadelen van elke keuze.

Dit gesprek is individueel en bieden wij aan per deelnemer. Dit gesprek duurt doorgaans 1 uur en indien een cijfermatige uitwerking gewenst is zullen wij daarvoor een vervolg afspraak maken. Dit gebeurt in overleg met de werkgever.  

Voor de werkgever: Vitaal naar de eindstreep

Niet alleen het pensioen van de medewerker is voor ons een belangrijk aandachtspunt, ook kijken wij samen met de werkgever naar de jaren die de medewerker nog in dienst is.

Gaat de medewerker een goede manier richting de eindstreep, dan is dat ook in het voordeel van jou als werkgever. Want als bijvoorbeeld blijkt dat het voor de werknemer tóch financieel haalbaar is om iets eerder te stoppen of geleidelijk minder te gaan werken? Daarmee kan wellicht worden voorkomen dat iemand in de laatste fase nog volledig opbrandt en voortijdig uitvalt.

We kunnen advies geven over diverse wettelijke regelingen en kunnen ook aandacht besteden aan de duurzaam inzetbaarheid van jullie personeel in de leeftijdsklasse 60 tot 68 jaar.


In artikel voor werkgevers vertellen we meer over de keuze doorbeleggen en welke communicatie vanuit de werkgever wordt verwacht:
Doorbeleggen 

Voor een prijsopgave neem je contact met ons op, er zijn verschillende pakketten samen te stellen en we stemmen graag samen met jou af wat de wensen zijn en het budget is. Op deze manier zorgen wij ervoor dat deze service voor elke bedrijfsgrootte toegankelijk is.
Contact