Voor de werknemer: keuze definitief pensioen

In deze laatste periode begeleiden wij werknemers bij het kiezen van een passende pensioenvorm en het aanvragen van offertes bij verschillende pensioenuitvoerders.

We helpen bij het selecteren van de gewenste pensioenuitkering(en) die overeenkomen met de gekozen vorm.

Daarnaast maken wij inzichtelijk wat de fiscale regels zijn die van toepassing zijn na pensionering. We nemen zoveel mogelijk administratieve taken over en proberen eventuele onzekerheden en twijfels weg te nemen.

Het resultaat van deze begeleiding is dat werknemers in staat worden gesteld een weloverwogen keuze te maken met betrekking tot hun pensioen. Ze hebben een duidelijk beeld van de meest passende pensioensituatie en offertes ontvangen die aansluiten bij hun pensioenwensen.
Hierdoor zullen ze met vertrouwen hun werkende leven afsluiten.

Voor de werkgever

Nog 6 maanden te gaan en dan bereikt jouw werknemer de pensioengerechtigde leeftijd.
We kunnen meekijken met afspraken over het eventueel langer doorwerken en de arbeidsrechtelijke afspraken toetsen aan de (fiscale) wettelijke kaders.

Want misschien ben je samen overeengekomen dat de werknemer ook na het bereiken van de AOW- leeftijd zich zal blijven inzetten voor het bedrijf. Samen bekijken we wat dit betekent voor jou als werkgever, bijvoorbeeld hoe verloopt dan de afdracht van pensioen? Of wil je dat wij meekijken met de administratieve- en fiscale kaders die voortvloeien uit de keuze een werknemer na AOW-leeftijd in dienst te houden.

Voor een prijsopgave neem je contact met ons op, er zijn verschillende pakketten samen te stellen en we stemmen graag samen met jou af wat de wensen zijn en het budget is. Op deze manier zorgen wij ervoor dat deze service voor elke bedrijfsgrootte toegankelijk is.
Contact