Bureau Bewust Verzekerd

Collectief Pensioen


Bureau Bewust Verzekerd is gespecialiseerd in het begeleiden van werkgevers bij het realiseren van een collectief pensioen voor de medewerkers.

Een pensioenvoorziening regelt zowel iets voor de ouderdom als ook bij vroegtijdig overlijden en arbeidsongeschiktheid. Werknemers vinden een goed pensioen daarom belangrijk. Een eenmaal toegezegde pensioenregeling kan niet zomaar gewijzigd worden. Een zorgvuldige afweging is daarom van belang. Bij Bureau Bewust Verzekerd ben je vanaf het eerste moment in contact met een pensioenadviseur die de wensen van jouw bedrijf voorop stelt.

Pensioenadvies is voor veel advieskantoren een bijzaak. Echter, voor Bureau Bewust Verzekerd is dit specialisme de kernactiviteit. Begeleiding en advies is niet alleen zinvol bij het opstarten van een pensioenregeling, ook bij een reeds aanwezige voorziening blijft deskundige ondersteuning zinvol. Door onoplettendheid of onvoldoende aandacht kunnen onjuistheden in de regeling ontstaan of is er geen zicht op betere alternatieven. De jarenlange ervaring van Bureau Bewust Verzekerd zorgt ervoor dat wij in een oogopslag kunnen zien of de huidige regeling nog passend is bij de gewijzigde wet- en regelgeving.

Naast de eerder genoemde zaken beschikken wij ook over expertise op het vlak van contractverlenging bij een verzekeraar, harmonisatie van regelingen bij fusie of overname en het doen van werkingssfeeronderzoek om te bepalen of pensioenfondsdeelname (nog) noodzakelijk is.


Terug naar de Diensten Werkgever

 

keer terug naar de hompeage

 

 


Ga naar verzuim- en inkomen