Geld voor nu

 

Een pensioenregeling is vaak meer dan alleen geld voor later, het biedt ook voorzieningen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Aangezien deze pagina niet ingaat op jouw specifieke situatie, is het handig om twee documenten erbij te pakken:

Inloggen op jouw persoonlijke pagina van de huidige pensioenverzekeraar. Door in te loggen kun je zien wat er voor een eventuele partner en kinderen verzekerd is en wat er geregeld is bij arbeidsongeschiktheid.

Pensioen laag 1 (van het Pensioen 1-2-3). Deze brief is meestal te vinden in het portaal van de verzekeraar. het Pensioen 1-2-3  is nodig om te bepalen of het partner- en wezenpensioen en eventueel de Anw-hiaatverzekering o.b.v. een bepaald of onbepaald systeem is. Ook staat in dit document wanneer jouw partner in aanmerking komt om opgenomen te worden in de pensioenregeling. Lees in dit bericht meer over het onbepaalde- en bepaalde partnersysteem. Kom je er zelf niet uit? De HR-afdeling van jouw bedrijf kan deze vraag ook beantwoorden.

Wat is er geregeld bij overlijden?

 

Het kan gebeuren dat je onverhoopt komt te overlijden. Dit is een emotionele gebeurtenis voor je nabestaande, maar heeft ook financiële gevolgen. Heb je geen partner en kinderen? Dan is daar ook niks voor geregeld in de pensioenregeling en is de volgende informatie (op dit moment) minder relevant voor je. Het is wel goed om na te denken wat de financiële gevolgen van jouw overlijden zijn voor je erfgenamen.

Heb je wel een partner en/of kinderen en je komt onverhoopt te overlijden? Dan hebben je nabestaanden wellicht recht op de volgende voorzieningen.

1e pijler (overheid): de overheid voorziet in een uitkering van de Algemene nabestaandewet (Anw). De Anw is behoorlijk versoberd. Er is alleen recht op een uitkering vanuit de Anw als je kinderen jonger dan 18 jaar zijn of je partner voor minimaal 45% arbeidsongeschikt is. Daarnaast wordt het inkomen van je partner gekort op de uitkering.

2e pijler (werkgever): in de pensioenregeling is een voorziening opgenomen voor de partner bij overlijden voor de pensioendatum. Hierbij zijn twee zaken belangrijk om te controleren:               1) is deze voorziening op basis van een bepaald systeem (partner moet vooraf zijn aangemeld) of onbepaald systeem (na overlijden wordt bepaald of er een partner is die aan de criteria voldoet). 2) wat is de definitie van partner in jouw pensioenregeling? Soms is het voldoende om aan te kunnen tonen dat er een gezamenlijke huishouding is, soms moet er een samenlevingscontract afgesloten zijn. Een huwelijk of geregisterd partnerschap wordt altijd gezien als partnerschap.

Ook het wezenpensioen kan op basis van een bepaald of onbepaald systeem verzekerd zijn.

Let op: bij een bepaald systeem is het belangrijk om je partner en kinderen zo snel mogelijk aan te melden, maar uiterlijk binnen drie maanden na ingang van je contract, huwelijk of geboorte.

In sommige pensioenregelingen wordt de mogelijkheid geboden om een Anw-hiaatverzekering af te sluiten. Deze verzekering keert uit aan de partner zonder aanvullende voorwaarden zoals bij de Anw-uitkering. Het verzekerd bedrag in 2019 is € 15.495,00. De Anw-hiaatverzekering kan een onderdeel van de pensioenregeling zijn in de vorm van een verplichte of vrijwillige verzekering. En komt voor rekening van de werkgever of je betaalt de verzekering zelf.

3e pijler (zelf regelen): indien je zelf meer wilt regelen dan kun je overwegen een Overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Indien je een hypotheek hebt is het afsluiten van een Overlijdensrisicoverzekering vaak al geregeld.

Wil je meer lezen over wat er geregeld is bij overlijden voor de pensioendatum? Je leest het door op deze link te klikken.

Wat is er geregeld bij arbeidsongeschiktheid?

 

Als werknemer in loondienst heb je recht op een aantal voorzieningen indien je (langdurig) ziek wordt.

Tijdens de eerste twee jaar ziekte betaalt je werkgever het loon door. Vaak wordt het eerste jaar 100% uitbetaald en het tweede jaar 70%. Welke afspraken voor jou van toepassing zijn kun je terugvinden in je arbeidsovereenkomst of CAO.

Na twee jaar ziekte stopt de loondoorbetalingsplicht vanuit de werkgever en heb je wellicht aanspraak op de volgende voorzieningen:

1e pijler (overheid): na een keuring door het UWV wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage bepaald en op basis hiervan wordt de hoogte van de WIA-uitkering vastgesteld.

2e pijler (werkgever): soms heeft de werkgever extra voorzieningen getroffen, zoals een WGA-hiaat- of Excedentverzekering. Ook dit kan op vrijwillige of verplichte basis zijn, waarbij de premie voor rekening van de werkgever, werknemer of beiden komt. Of dit voor jou van toepassing is, kun je terugvinden in je arbeidsovereenkomst. Daarnaast is in bijna elke pensioenregeling vastgelegd dat de pensioenopbouw (gedeeltelijk) doorloopt. Hierdoor blijft je kapitaal wel groeien wat resulteert in een hoger pensioen op pensioendatum.

3e pijler (zelf regelen): werknemers ontvangen bij arbeidsongeschiktheid geld vanuit de overheid en eventueel vanuit een WGA-hiaat- of Excedentverzekering. Indien je een hypotheek hebt afgesloten, is het vaak verplicht om een Overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Denk je dat deze voorzieningen niet voldoende zijn? En wil je meer regelen om je inkomen bij arbeidsongeschiktheid te regelen? Dan kun je altijd besluiten om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Lees dan dit bericht over arbeidsongeschiktheid.

Vragen??

 

Zoveel termen die voorbij komen…

Beschikbare premieregeling, onbepaald systeem, Anw-hiaatverzekering, Bijsparen, Doorbeleggen, Waardeoverdracht… We snappen het helemaal als je er even niet meer uitkomt. Of als je niet weet wat je moet kiezen.

Het goede nieuws is dat de contactpersoon voor je pensioenregeling binnen jouw bedrijf je waarschijnlijk al goed op weg kan helpen. En mochten jullie er toch niet uitkomen, dan helpen wij je graag verder!