Wij doen ons uiterste best om een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden. Indien u toch niet tevreden bent over een afhandeling, de informatievoorziening of over onze werkwijze in het algemeen, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden onder de verantwoording van de directie behandeld.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u ook terecht bij:

Klachteninstituut Financiƫle 
Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
070-333 8 999
Info@kifid.nl
www.kifid.nl
Aansluitnummer: 300016564