Nieuwsberichten

AOW-franchise en maximum pensioengevend salaris 2023

Elk jaar publiceren wij aan het einde van het jaar de cijfers voor het nieuwe jaar en onze tarieven. Tegelijk grijpen wij dat moment dan aan om iedereen fijne feestdagen te wensen, en het aftellen van naar het nieuwe jaar te starten.

In dit bericht zetten wij de meest recente cijfers met betrekking tot de pensioenregeling in 2023 op een rij.

Lees meer

Duurzaam pensioen? Zoek het maar uit!

Bij Bureau Bewust Verzekerd krijgen wij van HR medewerkers regelmatig de vraag: Hoe vind ik een pensioenuitvoerder die het geld van de collectieve pensioenregeling van ons bedrijf  écht duurzaam belegt?

Deze vraag zouden wij het allerliefste beantwoorden met “dat is makkelijk; kies voor deze uitvoerder en beleggingsvorm X. ”
Helaas…. dat is niet zo makkelijk te zeggen.

Lees meer

Verzuim naar recordhoogte, BBV weet raad!

Nooit eerder zaten zoveel werknemers ziek thuis als in het eerste kwartaal van 2022. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs bekend. Het verzuim bij personeel van bedrijven en overheid bedroeg maar liefst 6.3 procent. En dat terwijl op dit moment ook een recordaantal vacatures uitstaat. Extra reden om zuinig op je manschappen te zijn dus. Koos Pijnaker van Bureau Bewust Verzekerd vertelt wat je als werkgever kunt doen om de risico’s van verzuim zoveel mogelijk te beheersen.

 

Stel, je hebt als werkgever te maken met (veel) ziekteverzuim, hoe erg is dat?

‘Hoog verzuim heeft op verschillende aspecten vervelende gevolgen. Allereerst moet het loon gewoon worden doorbetaald. Aangenomen wordt dat de gemiddelde verzuimdag 250 euro kost. Dat tikt al snel hard aan als een medewerker langdurig ziek wordt. Daarnaast leidt verzuim tot productieverlies. Iemand aannemen die het werk overneemt heeft niet meteen hetzelfde resultaat. In andere gevallen wordt het werk verdeeld over de andere werknemers, wat ook weer zorgt voor overbelasting.’

Heb je in zulke gevallen altijd iets aan een verzuimverzekering? Continue reading “Verzuim naar recordhoogte, BBV weet raad!”

Pensioenakkoord omgezet in wetsvoorstel, en nu?

De langverwachte vernieuwing van het pensioenstelsel lijkt nu echt aanstaande. Het pensioenakkoord dat er al een tijdje lag, is vorige week omgezet in een concreet wetsvoorstel. De Tweede Kamer moet zich er nu over buigen, maar naar verwachting gaat het op 1 januari 2023 allemaal echt gebeuren.

Waarom moet het pensioenstelsel ook alweer veranderd worden?
Hoewel het Nederlandse pensioenstelsel te boek staat als misschien wel het beste ter wereld, is het systeem op verschillende punten achterhaald. De meest gehoorde reden daarvoor is, hoe kan het ook anders, een financiële: de kostprijs van pensioen wordt steeds hoger. Dat komt door de stijgende levensverwachting, de vergrijzing en de dalende rente.

Klopt het dat de veranderingen vooral van toepassing zijn op pensioenfondsen en minder op andere vormen van pensioen?
Ja en nee. Als je als werkgever aangesloten bent bij een verplicht pensioenfonds, verandert er inderdaad het meeste. In plaats van één collectieve pot krijgt iedereen zijn eigen potje. Dat werkt op dit moment al zo bij premieregelingen. Uiterlijk vanaf 1 januari 2027 zullen alle pensioenregelingen de vorm hebben van een premieregeling. De premie die de werknemer inlegt is daarbij van tevoren duidelijk, terwijl zijn pensioen uiteindelijk afhangt van het rendement en de rentestand. Ondanks dat de meeste nieuwe pensioenregelingen al deze structuur kennen, zullen er nog een aantal onderdelen worden aangepast. Zoals: een gelijkblijvend premiepercentage voor alle nieuwe deelnemers. Continue reading “Pensioenakkoord omgezet in wetsvoorstel, en nu?”

Even voorstellen: Wouter Pennings

Het zal de oplettende kijker (of beller) niet zijn ontgaan: Bureau Bewust Verzekerd is sinds begin maart weer een driekoppige formatie. Wouter Pennings is de gelederen komen versterken als pensioenadviseur. De hoogste tijd om kennis te maken met ons nieuwe teamlid!

‘Aangenaam! Mijn naam is Wouter en ik sta te popelen om al mijn opgedane pensioenkennis in de praktijk te brengen als adviseur. In de afgelopen jaren heb ik verschillende rollen vervuld bij meerdere spelers binnen het pensioenwezen, met name pensioenuitvoerders. Uiteindelijk krijg ik echt energie van de combinatie tussen inhoudelijk bezig zijn en klantcontact, waarbij alle stakeholders mij even lief zijn.’

‘De positie van tussenpersoon is een prachtige nieuwe stap. Ik hoop vooral het verschil te maken met mijn klantgerichtheid en de ervaring die ik meebreng vanuit diverse facetten van het pensioenvak. Het is extra interessant dat het dit keer een klein bureau is na bij een aantal grotere organisaties werkzaam te zijn geweest. Het betekent een minder strak afgebakend terrein en veel te ontdekken.’

‘Bij mijn laatste werkgever BeFrank is het motto om pensioen dichter bij de mens te brengen.
Dat heeft mij al die tijd ook geïnspireerd en ik ga zeker op die voet verder. Het typeert ook wie ik zelf ben: een mensenmens, die een goede schakel wil zijn tussen de complexe inhoud en de gebruiker.
Bureau Bewust Verzekerd opereert precies op dat snijvlak. Ik kijk ernaar uit de komende tijd onze relaties te ontmoeten en samen met Koos en Maaike je zaken te behartigen.’

 


Connect met Wouter op Linkedin

 

De invasie in Oekraïne en je pensioenbeleggingen 

Uiteraard staat het in geen enkele verhouding tot het menselijke leed, maar zoals bekend heeft de Russische invasie in Oekraïne ook in Nederland economisch de nodige consequenties.
Pensioenen zijn hierop geen uitzondering. Als jouw pensioen afhankelijk is van beleggingen dan is het begrijpelijk als je je zorgen maakt. Gelukkig zorgt het beleggingsbeleid van pensioenuitvoerders ervoor dat de impact zeer beperkt blijft.

Onrustige tijden
Hoewel inmiddels steeds meer werknemers niet beter weten dan dat hun pensioengeld in beleggingen zit, roept dat nog weleens onzekerheid op. Helemaal in onrustige tijden. Na de vruchtbare beleggingsjaren 2019 en 2020 (zelfs met coronacrisis) en – op het einde na – ook 2021, zorgt een nieuwe crisis zoals de oorlog in Oekraïne ervoor dat veel mensen weer het ergste vrezen. Je zuurverdiende pensioengeld, je appeltje voor de dorst, je zorgeloze oude dag: het zal toch niet door een recessie of crisis in één klap veel minder waard worden? Continue reading “De invasie in Oekraïne en je pensioenbeleggingen “

AOW-franchise en maximum pensioengevend salaris 2022

Elk jaar publiceren wij aan het einde van het jaar de cijfers voor het nieuwe jaar. Tegelijk grijpen wij dat moment dan aan om iedereen fijne feestdagen te wensen, en het aftellen van naar het nieuwe jaar te starten.

In dit bericht zetten wij de meest recente cijfers met betrekking tot de pensioenregeling in 2022 op een rij.

Franchise 2022 en maximaal pensioengevend salaris
De Belastingdienst heeft de 2022-bedragen van de franchise en het fiscale maximum loon waarover pensioen mag worden opgebouwd, gepubliceerd.

Minimum franchisebedragen 2022
• 100/75 x AOW-gehuwd 2022 (middelloon): € 14.802 (2021: € 14.544)
• 100/66,28 x AOW-gehuwd 2022 (eindloon): € 16.749 (2021: € 16.458)
• 100/70 x AOW-gehuwd 2022: € 15.859 (2021: € 15.583)

Maximum pensioengevend loon
Het maximum pensioengevend salaris bedraagt in 2022 € 114.866
(2021: € 112.189)

Waarvoor is de nieuwe franchise van toepassing?
Het doorvoeren van de gewijzigde franchise in de pensioenregeling regelt de verzekeraar. Je hoeft hiervoor dus niks voor te doen. Waarschijnlijk speelt de nieuwe franchise wel een rol bij de vaststelling van de werknemersbijdragen voor 2022.

Download
Een compleet overzicht met alle kerncijfers voor 2022 en voorgaande jaren download je hier. Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op.

Tarieven Bureau Bewust Verzekerd
Ook in 2022 blijven de tarieven van Bureau Bewust Verzekerd ongewijzigd.

Feestelijke groet,
Bureau Bewust Verzekerd

Pensioen, wanneer moet ik wat doen?

Je hebt een vast contract, goed salaris, misschien een leaseauto van de zaak en je pensioen wordt ook geregeld door je werkgever. Wellicht zie je iedere maand een afdracht op je loonstrook ten behoeve van pensioen, dus alles is goed geregeld. Toch?

Bijna iedereen vindt pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde en een deel denkt dat als er pensioen geregeld is, zij zelf niets meer hoeven te doen. Jammer, want daardoor komen mensen voor verrassingen te staan. Het is daarom belangrijk om te weten wat jouw pensioen inhoudt.

Continue reading “Pensioen, wanneer moet ik wat doen?”

De tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing (Regeling Vervroegd Uittreden) per 1 januari 2021

Vervroegd met pensioen gaan, voor het bereiken van de AOW-leeftijd werd dit tot 2021 door de overheid gedemotiveerd. Vanaf 2021 is dit veranderd. In het pensioenakkoord van juni 2019 is bepaald dat werkgevers met oudere werknemers afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken, zonder dat de regeling als een RVU wordt gezien. De RVU-vrijstelling is een tijdelijke maatregel (voor een periode van vijf jaar).

Continue reading “De tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing (Regeling Vervroegd Uittreden) per 1 januari 2021”

Einde levensloopregeling

Per januari 2006 is de levensloopregeling ingevoerd. De bedoeling van de levensloopregeling was het bieden van een mogelijkheid om te sparen voor onbetaald verlof. De regeling eindigt per 1 november 2021 definitief.

wat te doen met levensloop

Sinds 1 januari 2012 mochten er al geen nieuwe deelnemers meer meedoen aan de levensloopregeling. Voor bestaande deelnemers geldt een overgangsregeling die dus dit jaar eindigt.

Continue reading “Einde levensloopregeling”