Basiscontract met Arbodienst verplicht per 1 juli 2018

Op 1 juli 2017 is de overgangsperiode om wijzigingen door te voeren m.b.t. de nieuwe Arbowet gestart. Vanaf 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet van kracht. De Wet wordt gecontroleerd door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) en zij kan werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties opleggen bij het niet naleven van de regelgeving. Daarom zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

1. Het basiscontract

Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts. Dit gebeurt middels het basiscontract. In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door deskundigen. In het basiscontract staat:

  •  Bij welke taken het bedrijf zich (mogelijk) laat ondersteunen.
  • Hoe de dienstverlener omgaat met privacygevoelige gegevens, onafhankelijkheid van de bedrijfsarts en samenwerking tussen arbo-kerndeskundigen (intern en extern).
  •  Hoe uw werknemers toegang hebben tot de bedrijfsarts.
  •  Wat de klachtenprocedure van de dienstverlener is.
  •  Hoe de werknemer een second opinion kan aanvragen bij de bedrijfsarts.
  •  Dat de bedrijfsarts verplicht is beroepsziekten te melden.

Indien u nog geen samenwerking heeft met een arbodienst, is het belangrijk hier zo spoedig mogelijk actie op te ondernemen.

 

2. De preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft een belangrijke rol gekregen in de nieuwe Arbowet. Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. Een cursus of training voor een preventiemedewerker is niet verplicht. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden. Dit geldt als u meer dan 25 werknemers in dienst heeft. Indien minder dan 25 werknemers in dienst, dan mag de directeur de preventiemedewerker zijn.

De selectieprocedure voor een preventiemedewerker ziet er als volgt uit:

  • Er is een omschrijving opgesteld waarin de verantwoordelijkheden en werkzaamheden zijn vermeld.
  • De personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad heeft ingestemd met de positie, taken en persoon.
  • De preventiemedewerker is bij al uw werknemers bekend gemaakt.

Indien u meer dan 25 medewerkers in dienst heeft en er nog geen preventiemedewerker is aangesteld, neemt u dan contact met ons op. Wij hebben voorbeeldteksten voor ‘Omschrijving functie Preventiemedewerker’ en ‘Bekendmaking preventiemedewerker’.