Verzuim naar recordhoogte, BBV weet raad!

Nooit eerder zaten zoveel werknemers ziek thuis als in het eerste kwartaal van 2022. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs bekend. Het verzuim bij personeel van bedrijven en overheid bedroeg maar liefst 6.3 procent. En dat terwijl op dit moment ook een recordaantal vacatures uitstaat. Extra reden om zuinig op je manschappen te zijn dus. Koos Pijnaker van Bureau Bewust Verzekerd vertelt wat je als werkgever kunt doen om de risico’s van verzuim zoveel mogelijk te beheersen.

 

Stel, je hebt als werkgever te maken met (veel) ziekteverzuim, hoe erg is dat?

‘Hoog verzuim heeft op verschillende aspecten vervelende gevolgen. Allereerst moet het loon gewoon worden doorbetaald. Aangenomen wordt dat de gemiddelde verzuimdag 250 euro kost. Dat tikt al snel hard aan als een medewerker langdurig ziek wordt. Daarnaast leidt verzuim tot productieverlies. Iemand aannemen die het werk overneemt heeft niet meteen hetzelfde resultaat. In andere gevallen wordt het werk verdeeld over de andere werknemers, wat ook weer zorgt voor overbelasting.’

Heb je in zulke gevallen altijd iets aan een verzuimverzekering? Continue reading “Verzuim naar recordhoogte, BBV weet raad!”

Pensioenakkoord omgezet in wetsvoorstel, en nu?

De langverwachte vernieuwing van het pensioenstelsel lijkt nu echt aanstaande. Het pensioenakkoord dat er al een tijdje lag, is vorige week omgezet in een concreet wetsvoorstel. De Tweede Kamer moet zich er nu over buigen, maar naar verwachting gaat het op 1 januari 2023 allemaal echt gebeuren.

Waarom moet het pensioenstelsel ook alweer veranderd worden?
Hoewel het Nederlandse pensioenstelsel te boek staat als misschien wel het beste ter wereld, is het systeem op verschillende punten achterhaald. De meest gehoorde reden daarvoor is, hoe kan het ook anders, een financiële: de kostprijs van pensioen wordt steeds hoger. Dat komt door de stijgende levensverwachting, de vergrijzing en de dalende rente.

Klopt het dat de veranderingen vooral van toepassing zijn op pensioenfondsen en minder op andere vormen van pensioen?
Ja en nee. Als je als werkgever aangesloten bent bij een verplicht pensioenfonds, verandert er inderdaad het meeste. In plaats van één collectieve pot krijgt iedereen zijn eigen potje. Dat werkt op dit moment al zo bij premieregelingen. Uiterlijk vanaf 1 januari 2027 zullen alle pensioenregelingen de vorm hebben van een premieregeling. De premie die de werknemer inlegt is daarbij van tevoren duidelijk, terwijl zijn pensioen uiteindelijk afhangt van het rendement en de rentestand. Ondanks dat de meeste nieuwe pensioenregelingen al deze structuur kennen, zullen er nog een aantal onderdelen worden aangepast. Zoals: een gelijkblijvend premiepercentage voor alle nieuwe deelnemers. Continue reading “Pensioenakkoord omgezet in wetsvoorstel, en nu?”

De invasie in Oekraïne en je pensioenbeleggingen 

Uiteraard staat het in geen enkele verhouding tot het menselijke leed, maar zoals bekend heeft de Russische invasie in Oekraïne ook in Nederland economisch de nodige consequenties.
Pensioenen zijn hierop geen uitzondering. Als jouw pensioen afhankelijk is van beleggingen dan is het begrijpelijk als je je zorgen maakt. Gelukkig zorgt het beleggingsbeleid van pensioenuitvoerders ervoor dat de impact zeer beperkt blijft.

Onrustige tijden
Hoewel inmiddels steeds meer werknemers niet beter weten dan dat hun pensioengeld in beleggingen zit, roept dat nog weleens onzekerheid op. Helemaal in onrustige tijden. Na de vruchtbare beleggingsjaren 2019 en 2020 (zelfs met coronacrisis) en – op het einde na – ook 2021, zorgt een nieuwe crisis zoals de oorlog in Oekraïne ervoor dat veel mensen weer het ergste vrezen. Je zuurverdiende pensioengeld, je appeltje voor de dorst, je zorgeloze oude dag: het zal toch niet door een recessie of crisis in één klap veel minder waard worden? Continue reading “De invasie in Oekraïne en je pensioenbeleggingen “