Update informatie voor ondernemers

Informatie voor Ondernemers

In ons vorige nieuwsbericht hebben wij de mogelijkheden voor ondernemers onder elkaar gezet. Inmiddels is het noodpakket met “uitzonderlijke economische” maatregelen uitgewerkt en in werking gesteld. Wij lichten hier twee belangrijke punten voor je uit.

Het noodpakket
Het noodpakket bestaat uit 8 maatregelen en de precieze kenmerken vind je op Rijksoverheid.nl

Er zijn meerdere regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken.
We lichten twee maatregelen uit waarbij de overheid een wijziging heeft doorgevoerd t.o.v. ons vorige bericht.

1: Belangrijke aanpassing Werktijdverkorting
De regeling Werktijdverkorting wordt omgezet naar de nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. De periode waarover de tegemoetkoming beschikbaar is, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. Je kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

2: Versoepeling Bijstand zelfstandigen (Bbz)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. De toets op levensvatbaarheid komt te vervallen waardoor een snelle behandeling mogelijk is. Ook vervalt de vermogens- en partnertoets.

Vragen over verzuim -en pensioenverzekeringen

Bureau Bewust Verzekerd ontvangt veel vragen over de verzekeringen die bedrijven hebben voor hun medewerkers en de pensioenregelingen. Op de website van de bond van verzekeraars vind je de hierover veel informatie.
Wij lichten er een aantal uit:

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Vanaf wanneer geldt deze maatregel?
Er is nog geen termijn verbonden aan deze maatregel zoals bij de banken. Hierover wordt nog overleg gevoerd tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en De Nederlandsche Bank (DNB). De bond vindt het belangrijk om getroffen ondernemers zo snel mogelijk te helpen en tegelijkertijd te borgen dat de pensioenopbouw voorlopig door kan gaan, inclusief de daarbij verzekerde risico’s, zoals nabestaandenpensioen.

Kan je de premie opschorten of uitstellen zonder dekking te verliezen als betaling tijdelijk niet mogelijk is door omstandigheden die samenhangen met het coronavirus?
Normaal gesproken wordt de verzekering opgeschort als de premie niet tijdig is betaald en is er geen dekking voor eventueel optredende schades. Omdat de problemen vanwege corona verschillen van geval tot geval en van sector tot sector, adviseren wij klanten vooral contact op te nemen met de eigen adviseur of verzekeraar (of de door hem gevolmachtigde agent) om te informeren naar de mogelijkheden.

Bureau Bewust Verzekerd
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur telefonisch bereikbaar op 023-2050225.

 

Mogelijkheden voor zzp’ers in coronatijdperk

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet verdere maatregelen aangekondigd om het aantal mensen die besmet zijn of raken met het Coronavirus terug te dringen.

De impact van de maatregelen is groot, niet in de laatste plaats voor zelfstandig ondernemers. Door de extra maatregelen kan het zomaar zijn dat je nu of straks minder of helemaal geen opdrachten meer hebt, en dus een deel van jouw inkomen verliest.

Waar kun je als zzp’er terecht?

1.Coronaloket

Vandaag heeft de Kamer van Koophandel een speciaal Coronaloket geopend. Hier kun je terecht met al je vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering of regelingen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur op 0800-2117.

2. Het Besluit Bijstand zelfstandigen (Bbz)

Het Bbz is een regeling voor zzp’ers om tijdelijk een uitkering aan te vragen. Je vraagt dit aan bij de gemeente en geldt voor zzp’ers met een levensvatbare zaak die tijdelijk in economisch zwaar weer terecht zijn gekomen. Er vindt een inkomens- en vermogenstoets plaats, waarbij het inkomen en vermogen van de partner meetelt. Meer weten over het Bbz in jouw gemeente? Neem contact met de gemeente.

3. De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Als je een lening wilt afsluiten bij de bank, maar niet genoeg onderpand hebt om zekerheid te bieden, kun je gebruik maken van de BMKB. De overheid staat dan voor een deel garant voor jou met de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). De BMKB is bestemd voor het mkb tot 250 werknemers. Ook zzp’ers worden tot het mkb gerekend. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat in een Kamerbrief weten dat zij ernaar streeft om per eind maart de BMKB te verruimen.

4. MKBDoorgaan

MKBDoorgaan.nl is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.

5. Uitstel van Belasting betaling

Ondernemers kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Ook zal de Belastingdienst de verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de btw. Verwacht je als ondernemer vanwege het virus een lagere winst , dan kunnen je vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is.

6. Premiebetalingen relaties Bureau Bewust Verzekerd

Ben je een relatie van Bureau Bewust Verzekerd en verwacht je problemen met de premiebetalingen voor de pensioen- en inkomensverzekeringen door het verlies van omzet i.v.m. corona? Neem dan contact met ons op, zodat vervelende aanmaningprocedures wellicht voorkomen kunnen worden.

Ten slotte

Een ‘Kanon aan maatregelen’voor zzp’ers was vandaag te lezen op de NOS. Welke dit precies zijn is op dit moment nog niet bekend. Uiteraard houden we jullie op de hoogte over deze ontwikkelingen.