Mogelijkheden voor zzp’ers in coronatijdperk

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet verdere maatregelen aangekondigd om het aantal mensen die besmet zijn of raken met het Coronavirus terug te dringen.

De impact van de maatregelen is groot, niet in de laatste plaats voor zelfstandig ondernemers. Door de extra maatregelen kan het zomaar zijn dat je nu of straks minder of helemaal geen opdrachten meer hebt, en dus een deel van jouw inkomen verliest.

Waar kun je als zzp’er terecht?

1.Coronaloket

Vandaag heeft de Kamer van Koophandel een speciaal Coronaloket geopend. Hier kun je terecht met al je vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering of regelingen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur op 0800-2117.

2. Het Besluit Bijstand zelfstandigen (Bbz)

Het Bbz is een regeling voor zzp’ers om tijdelijk een uitkering aan te vragen. Je vraagt dit aan bij de gemeente en geldt voor zzp’ers met een levensvatbare zaak die tijdelijk in economisch zwaar weer terecht zijn gekomen. Er vindt een inkomens- en vermogenstoets plaats, waarbij het inkomen en vermogen van de partner meetelt. Meer weten over het Bbz in jouw gemeente? Neem contact met de gemeente.

3. De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Als je een lening wilt afsluiten bij de bank, maar niet genoeg onderpand hebt om zekerheid te bieden, kun je gebruik maken van de BMKB. De overheid staat dan voor een deel garant voor jou met de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). De BMKB is bestemd voor het mkb tot 250 werknemers. Ook zzp’ers worden tot het mkb gerekend. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat in een Kamerbrief weten dat zij ernaar streeft om per eind maart de BMKB te verruimen.

4. MKBDoorgaan

MKBDoorgaan.nl is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.

5. Uitstel van Belasting betaling

Ondernemers kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Ook zal de Belastingdienst de verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de btw. Verwacht je als ondernemer vanwege het virus een lagere winst , dan kunnen je vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is.

6. Premiebetalingen relaties Bureau Bewust Verzekerd

Ben je een relatie van Bureau Bewust Verzekerd en verwacht je problemen met de premiebetalingen voor de pensioen- en inkomensverzekeringen door het verlies van omzet i.v.m. corona? Neem dan contact met ons op, zodat vervelende aanmaningprocedures wellicht voorkomen kunnen worden.

Ten slotte

Een ‘Kanon aan maatregelen’voor zzp’ers was vandaag te lezen op de NOS. Welke dit precies zijn is op dit moment nog niet bekend. Uiteraard houden we jullie op de hoogte over deze ontwikkelingen.