De AOW-leeftijd blijft voor 2024 gelijk op 67 jaar en drie maanden

Bovenstaand bericht heb je vast gelezen in het nieuws. Maar wat is ook alweer de reden dat de AOW-leeftijd niet op 65 jaar is gebleven? En wat is de verwachting voor de komende jaren? Maar nog belangrijker: wat betekent deze stijging voor je?

Waarom stijgt de AOW-leeftijd?

De reden dat de AOW-leeftijd de afgelopen jaren is gestegen, is omdat mensen steeds ouder worden. De AOW is in 1957 ingevoerd met een AOW-leeftijd van 65 jaar. De levensverwachting van mensen geboren in 1957 was toen 72 jaar. Tegenwoordig blijkt dat mensen die geboren zijn in 1957 gemiddeld 81 jaar oud worden. Bij het gelijk houden van de AOW-leeftijd, neemt de uitkeringsduur dus toe. Daarnaast draagt iemand die met AOW is ook niet meer bij aan de AOW-uitkeringen. De AOW wordt namelijk bekostigd middels een omslagstelsel: Dat betekent dat de AOW-premie die de afgelopen jaar van je salaris is ingehouden, werd gebruikt voor de AOW-uitkeringen van dat betreffende jaar. Er wordt dus bij de AOW op geen enkele wijze een (persoonlijk) spaarpotje opgebouwd.

De verwachting is dat baby’s die nu geboren worden, gemiddeld 94 jaar oud kunnen worden. Het mag een logische conclusie zijn dat de AOW-leeftijd moet meestijgen met deze levensverwachting. Maar hoe wordt dan de nieuwe AOW-leeftijd bepaald? Tot 2013 was de AOW-leeftijd simpelweg 65 jaar. Dit is in stapjes verhoogd naar 66 jaar in 2018, 67 jaar in 2021 en 67 jaar en drie maanden in 2022. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd volledig bepaald door de levensverwachtingscijfers van het CBS. Vijf jaar van tevoren moet de overheid de AOW-leeftijd bepalen.

Hoe komt het dan dat de AOW-leeftijd dit jaar niet stijgt?

Voor 2023 was de levensverwachting niet veel hoger dan in 2022, waardoor de AOW-leeftijd is vastgesteld op 67 jaar en drie maanden. Deze week kwam het bericht dat deze leeftijd ook voor 2024 gehanteerd wordt. Als reden geeft het CBS aan dat begin dit jaar veel mensen zijn overlijden door de griepgolf, wat een negatieve invloed had op de levensverwachting.

Dat de AOW-leeftijd nu twee jaar achter elkaar niet stijgt, betekent niet dat dit niet meer gaat gebeuren. De verwachting is dat in 2030 de AOW-leeftijd wordt vastgesteld op 68 jaar.

Wat betekent de stijging van de AOW-leeftijd voor jou?

En nu vraagt je je natuurlijk af wat dit voor jou betekent. Het belangrijkste is inzicht verkrijgen. Check bijvoorbeeld eens wat jouw verwachte AOW-leeftijd is.

Of kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl en bepaal wat je hebt opgebouwd en maak daarnaast een schatting van de inkomsten en uitgaven die je tegen die tijd hebt. Is bijvoorbeeld de hypotheek tegen die tijd afgelost? En welke middelen staan daar nog tegenover, bijvoorbeeld spaargeld of een te verwachten erfenis.

Als werkgever kunt u zorg dragen voor vitale werknemers. Actief beleid op duurzame inzetbaarheid levert competente, fitte en gemotiveerde werknemers op die optimaal bijdragen aan een organisatie. De overheid stimuleert en subsidieert projecten op gebied van duurzame inzetbaarheid. Wil je hierover meer weten? Neem dan contact met ons op.

Geef een reactie