De invasie in Oekraïne en je pensioenbeleggingen 

Uiteraard staat het in geen enkele verhouding tot het menselijke leed, maar zoals bekend heeft de Russische invasie in Oekraïne ook in Nederland economisch de nodige consequenties.
Pensioenen zijn hierop geen uitzondering. Als jouw pensioen afhankelijk is van beleggingen dan is het begrijpelijk als je je zorgen maakt. Gelukkig zorgt het beleggingsbeleid van pensioenuitvoerders ervoor dat de impact zeer beperkt blijft.

Onrustige tijden
Hoewel inmiddels steeds meer werknemers niet beter weten dan dat hun pensioengeld in beleggingen zit, roept dat nog weleens onzekerheid op. Helemaal in onrustige tijden. Na de vruchtbare beleggingsjaren 2019 en 2020 (zelfs met coronacrisis) en – op het einde na – ook 2021, zorgt een nieuwe crisis zoals de oorlog in Oekraïne ervoor dat veel mensen weer het ergste vrezen. Je zuurverdiende pensioengeld, je appeltje voor de dorst, je zorgeloze oude dag: het zal toch niet door een recessie of crisis in één klap veel minder waard worden?

Impact op je pensioen
Geen zorgen! Hoewel deze crisis wel degelijk wat impact zal hebben op de korte termijn, blijft het uiteindelijk beperkt voor je pensioen. Dat heeft alles te maken met de richtlijnen van de Pensioenwet, waar DNB en de AFM de pensioenuitvoerders streng aan houden. Voor zover al niet vanzelfsprekend, geldt dat het beleggingsbeleid is ingericht op datgene waar het voor bedoeld is: zowel rendement als zekerheid op de lange termijn.

DNB verwoordt het als volgt: ‘de veiligheid, kwaliteit, liquiditeit en rendement van de beleggingsportefeuille als geheel worden gewaarborgd.’ Het komt erop neer dat je pensioenvermogen wordt belegd op een manier die in jouw belang is als pensioengerechtigde. Het is mede hierom dat van het totale Nederlandse pensioenvermogen voor slechts ongeveer 0,3 procent bestaat uit aandelen of obligaties uit Rusland. En dat was zelfs nog voordat veel fondsen besloten hun resterende Russische assets te verkopen. Dat gaat momenteel trouwens lastig, aangezien de beurs in Moskou op dit moment gesloten is voor buitenlandse beleggers. Transacties zijn daardoor niet mogelijk.

Op de beurs gaat naar verwachting de klap van de oorlog wel gevoeld worden. Onder andere gas, graan en grondstoffen hebben te maken met fikse prijsverhogingen en zullen direct leiden tot koopkrachtdaling en inflatie. En indirect zal dat ook op andere sectoren zijn weerslag hebben.

Ingecalculeerde schokken
Bereik je pas over meer dan twintig jaar de pensioenleeftijd? Dan zal jouw pensioenkapitaal nu wel een tikje oplopen. Echter, op de langere termijn zal de beurs zich zeer waarschijnlijk weer herstellen en zal je over de hele looptijd in de meest realistische scenario’s een mooi positief rendement behalen. Iets soortgelijks gebeurde al na de coronadip in maart 2020. Dit soort schokken zijn ingecalculeerd en worden opgevangen door een zo breed mogelijke spreiding in beleggingscategorieën, bedrijven, sectoren, werelddelen, regio’s, landen en ga zo maar door.

Ben je al bijna aan je pensioen toe? Dan ben je al veel minder blootgesteld aan de schommelingen op de beurs. Jouw pensioenuitvoerder zorgt er standaard voor dat naarmate jouw pensioenleeftijd dichterbij komt, het beleggingsrisico geleidelijk wordt ingeruild voor zekerheid. Dit wordt ook wel Life Cycle beleggen genoemd. Op deze manier voorkom je dat de waarde van je pensioenbeleggingen vlak voor je met pensioen gaat nog een grote schok krijgt die je niet meer op tijd kunt herstellen.

Kortom, je pensioen is zo’n beetje het minste om je zorgen over te maken bij het zien van de ellendige gebeurtenissen in Oekraïne.
Heb je toch twijfels, dan helpen wij van Bureau Bewust Verzekerd je graag bij het inzichtelijk krijgen van jouw situatie.

En uiteraard hopen wij dat het geweld en alle daarmee gepaard gaande verschrikkingen zo snel mogelijk voorbij zijn. Zodat ook voor de Oekraïners en Russen gewoon een onbezorgde oude dag gloort.