Doorbeleggen?

Doorbeleggen?
Voor en na je pensioendatum?
Een werknemer krijgt in een beschikbare premieregeling op een goed moment deze vraag vanuit de pensioenverzekeraar, meestal zo’n 15 tot 10 jaar voor de pensioendatum.
Wij raden werkgevers aan om op de hoogte te zijn van de mogelijkheid tot doorbeleggen en welke keuze een werknemer binnen de pensioenregeling van jouw bedrijf kan maken 

 Als werkgever betaal je immers een flink bedrag aan premies. Je mag dan verwachten dat de regeling als waardevol wordt ervaren door werknemers. Echter zonder communicatie zullen werknemers niet weten wat er geregeld is en welke opties zij hebben binnen de regeling om een zo goed mogelijk pensioen op te bouwen. Doorbeleggen is een van deze opties. In dit artikel zullen wij ingaan op de keuze voor doorbeleggen voor en na de pensioendatum.  

Achtergrond
Sinds 2016 is de Wet verbeterde premieregeling van kracht. Een gevolg van deze wet is dat in een beschikbare premieregeling de mogelijkheid aanwezig is om door te beleggen na de pensioendatum. Tot 2016 had een werknemer alleen de mogelijkheid je opgebouwde kapitaal om te zetten in een vaste uitkering. Bij het vaststellen van de hoogte van de vaste pensioenuitkering is de rentestand een belangrijke factor. Zoals bekend, de rentestand is nu al jaren laag. Dat betekent vaak een lager pensioen dan verwacht (of waar op gehoopt was).  

Doorbeleggen biedt de werknemer een keuze op de pensioendatum uit een vaste of variabele uitkering of een combinatie daarvan. De werknemer kiest dit op de pensioendatum. Voor de pensioendatum kan de werknemer hier al op voorsorteren door middel van het kiezen voor doorbeleggen.

Lifecycle beleggen 
De keuze tussen een vast en variabel pensioen heeft gevolgen voor de manier waarop de pensioenuitvoerder tot de pensioendatum de ingelegde premie belegd. Dat gebeurt in een zogenaamde Lifecycle – een mix van beleggingen die wat betreft risico’s rekening houdt met hoe lang nog wordt belegd. Hoe dichter bij de pensioendatum, hoe lager het risico dat wordt genomen. Een vast pensioen kent een andere lifecycle dan een variabel pensioen, omdat bij een variabel pensioen langer – dus ook nog na de pensioendatum – wordt belegd. 

 De meeste pensioenuitvoerders beginnen met afbouwen van het risico rond 50-jarige leeftijd, waarbij het risico wordt afgebouwd richting de pensioendatum. Met het oog op de langere beleggingshorizon als de werknemer na de pensioendatum ook nog blijft beleggen, hoeft het risico niet volledig afgebouwd te worden. Ervan uitgaande dat beleggen met meer risico een hoger resultaat oplevert, kan een deelnemer hierdoor dus meer kapitaal opbouwen t.o.v. een risicoafbouw richting de pensioendatum. 

Keuzemoment voor de werknemer 

Op het moment dat deze Lifecycles gaan verschillen, heeft de pensioenuitvoerder daarom al een voorlopige keuze van je werknemer nodig. Dit is 15 tot 10 jaar voordat de werknemer met pensioen gaat en heeft direct invloed op de beleggingen – en daarmee ook op de hoogte van zijn of haar pensioenkapitaal. Op de pensioendatum kan nog wel van de voorlopige keuze worden afgeweken. 

Neutrale Lifecycle vast pensioen:
[klik op afbeelding om te vergroten]

 

Doorbeleggen / Variabel pensioen:
[klik op afbeelding om te vergroten]

 

Kortom; zo’n 15 tot 10 jaar voor de pensioendatum wordt jouw werknemer gevraagd na te denken over de keuze hoe zijn haar of haar pensioen tot en bij het bereiken van de pensioendatum moet worden uitgekeerd. Een belangrijk keuzemoment waarbij jij als werkgever de taak hebt hulp te bieden bij het maken van de keuze. Heldere pensioencommunicatie kan hierbij een groot verschil maken.   

Ons advies is voor elke deelnemer die te maken krijgt met deze keuze een één op één gesprek met onze pensioenadviseur in te plannen. Zo’n gesprek zal doorgaans niet langer duren dan een uur. De adviseur vertelt over de pensioenregeling zoals deze is afgesloten voor jouw werknemers, welke keuze gemaakt kan worden voor doorbeleggen en beantwoord vragen
Wat levert dit jou als werkgever op? Tevreden werknemers die begrijpen waarom de bedrijfspensioenregeling van jouw organisatie zo belangrijk is en welke keuzes zij kunnen maken. Minder persoonlijke financiële problemen en een positief imago voor het bedrijf. 

Meer weten? Neem contact met ons op.
Contact