Duurzaam pensioen? Zoek het maar uit!

Bij Bureau Bewust Verzekerd krijgen wij van HR medewerkers regelmatig de vraag: Hoe vind ik een pensioenuitvoerder die het geld van de collectieve pensioenregeling van ons bedrijf  écht duurzaam belegt?

Deze vraag zouden wij het allerliefste beantwoorden met “dat is makkelijk; kies voor deze uitvoerder en beleggingsvorm X. ”
Helaas…. dat is niet zo makkelijk te zeggen.

Duurzaamheid aantonen staat in de kinderschoenen

Het aantonen en vastleggen van mate van duurzaamheid staat nog in de kinderschoenen. Dat is op zich ook niet zo vreemd als je bedenkt dat bijvoorbeeld financiële verslaglegging al meer dan 400 jaar de tijd heeft gehad om te standaardiseren en het meten van duurzaamheid iets van de laatste paar jaar is.

Er wordt echter hard aan gewerkt om het meten van duurzaamheid te standaardiseren en zal het niet meer jaren duren voordat producten en bedrijven makkelijk met elkaar vergeleken kunnen worden op het gebied van duurzaamheid.

Benchmarken maar

Tot die tijd zijn er verschillende benchmarks die wat inzicht kunnen geven zoals ESG-Criteria en SDG-criteria, maar is er nog geen uniforme wijze om dat vast te stellen. ESG staat bijvoorbeeld voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging.

Wie beoordeelt hoe op deze factoren wordt gescoord is echter nog niet bepaald. Hierdoor gebeurt het dat verschillende partijen aan hetzelfde fonds een andere rating toekennen. Zo heb je bijvoorbeeld de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), de Eerlijke Geldwijzer of de Dow Jones Sustainability Index die pensioenuitvoerders en beleggers rangschikken. Zolang gestandaardiseerde criteria én controle hierop ontbreken, verzamelen wij informatie uit verschillende benchmarks. Hoewel die benchmarks op zichzelf niet betrouwbaar zijn, geeft het wel inzicht als een uitvoerder op verschillende rankings goed of juist slecht scoort.

Zoek een expert

En behalve eisen aan duurzaamheid zijn er ook tal van andere criteria waar je naar kijkt bij de keuze voor een geschikte pensioenuitvoerder.
Om uiteindelijk een keuze te maken voor een uitvoerder is raadzaam de expertise van een adviseur in te roepen. Hij of zij zal toetsen of een uitvoerder voldoet op de onderdelen die jij belangrijk vindt.

 Contact