Einde levensloopregeling

Per januari 2006 is de levensloopregeling ingevoerd. De bedoeling van de levensloopregeling was het bieden van een mogelijkheid om te sparen voor onbetaald verlof. De regeling eindigt per 1 november 2021 definitief.

wat te doen met levensloop

Sinds 1 januari 2012 mochten er al geen nieuwe deelnemers meer meedoen aan de levensloopregeling. Voor bestaande deelnemers geldt een overgangsregeling die dus dit jaar eindigt.

Deze overgangsregeling maakt verschil tussen deelnemers met een tegoed per 31 december 2011 van minder dan € 3.000 en € 3.000 of meer.

Voor deelnemers met een saldo minder dan € 3.000 is het tegoed begin 2013 al vrijgevallen, maar voor deelnemers met een saldo van € 3.000 of meer was er een keuzemogelijkheid tussen direct opnemen van het tegoed of het blijven doorsparen. Per 1 november 2021 komt dit tot een eind en dit een keuze gemaakt te worden hoe het levenslooptegoed besteed wordt.

1. Opnemen door verlof aan te vragen
Je kunt de levensloopregeling laten uitbetalen door verlof op te nemen. Dit dient uiteraard in overleg te gaan met de werkgever. Indien de werkgever hiermee akkoord gaat, wordt het levenslooptegoed uitgekeerd aan de werkgever. De werkgever zorgt voor de wettelijke inhoudingen en maakt vervolgens het nettobedrag naar je over. Van belang is dat het verlof wordt opgenomen voor 1 november 2021. En uiteraard kan alleen voor deze constructie gekozen worden als er sprake is van een werknemer werkgever verhouding.

2. Opnemen door het bedrag te laten uitkeren
Je kunt het opgebouwde bedrag laten uitbetalen. De uitkering wordt dan bij het overige inkomen in dat jaar opgeteld en belast met inkomstenbelasting in box 1. Doordat box 1 progressief wordt belast, kan het zijn dat je door deze uitkering in een hogere belastingschijf terecht komt. Daarnaast zijn er andere zaken waar je rekening mee moet houden. Als het bedrag in een keer wordt uitbetaald, kan het zijn dat het vermogen in Box 3 boven de belastingvrije drempel komt waardoor er vermogensrendementsheffing betaald moet worden. Ook kan de huur- of zorgtoeslag komen te vervallen doordat het inkomen hoger wordt.

Let op: bij geen keuze treedt deze optie in werking!

3. Toevoegen aan de pensioenregeling
Bij optie 2 wordt het levenslooptegoed opgeteld bij je inkomstenbelasting over het jaar 2021. Dit kan voorkomen worden door het levenslooptegoed toe te voegen aan de pensioenregeling geregeld door de werkgever. Pensioenopbouw is namelijk onbelast in Box 1, maar de uitkering ter zijner tijd belast. Vanaf AOW-leeftijd geldt voor Box 1 een lager tarief. Door het levenslooptegoed toe te voegen aan de pensioenregeling kan ook een pensioengat gedicht worden. Belangrijk is dat de pensioenuitvoerder hieraan meewerkt. De meeste verzekeraars doen dit. Hierdoor wordt het tegoed overgemaakt naar de werkgever die het vervolgens overmaakt naar de pensioenuitvoerder.

Omdat pensioenopbouw onbelast is, mag er niet onbeperkt wordt aangevuld worden. De inleg is afhankelijk van de fiscale ruimte in de pensioenregeling en de jaarruimte van de afgelopen jaren. Dit dient doorgerekend te worden door een financieel adviseur. Al met al betreft dit maatwerk en kan dit traject tijd in beslag nemen. Het is dan ook verstandig om dit hier tijdig mee te starten.

4. Toevoegen aan de lijfrenteverzekering of banksparen
Soms is het niet mogelijk om via de pensioenregeling van de werkgever bij te sparen, bijvoorbeeld omdat je ZZP’er bent, er geen pensioenregeling is of de vrij te benutten fiscale ruimte binnen de pensioenregeling minimaal is. Ook dan zijn er nog fiscaal vriendelijke mogelijkheden voor het levenslooptegoed. Je kan dan kiezen om het levenslooptegoed om te zetten naar een lijfrenteverzekering of bankspaarproduct.

Bij deze optie is ook een belastingvoordeel te behalen; het levenslooptegoed wordt uitgekeerd bovenop het salaris, door vervolgens de jaarruimtes te storten in een bankspaarproduct of lijfrenteverzekering kan deze inleg afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. Ook inleg in een banspaarproduct of lijfrenteverzekering kan niet onbeperkt. Laat je daarom goed adviseren.

Let op, niet iedereen heeft jaarruimte! Hoe beter je pensioenregeling is, hoe minder jaarruimte je hebt.

Hulp nodig?

Bureau Bewust Verzekerd helpt je graag met de keuze voor de afwikkeling van je levenslooptegoed.
Neem contact met ons op via telefoonnummer 023-20 50 225 of info@bureaubewustverzekerd.nl