Help! Wordt mijn pensioen gekort?

Gekort worden op pensioen nog dichterbij voor twee miljoen mensen’. Dit bericht staat op nos.nl, maar wat betekent het voor jou?

Pensioenfonds en gegarandeerde aanspraken

Het korten van pensioen is alleen mogelijk bij pensioenfondsen die een gegarandeerd pensioen toezeggen. Wat bijvoorbeeld het geval is bij pensioenfonds PME of PMT, maar mogelijk ook meer pensioenfondsen.

Bij pensioenfondsen die een gegarandeerd pensioen toezeggen controleert De Nederlandse Bank of deze beloftes nagekomen kunnen worden. Daarin worden regels gevolgd over de verhouding tussen aanwezige kapitaal en de som van alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen. Dit noemen ze de dekkingsgraad. De daling op de beurs eind 2018 en de lage rentestand hebben een negatief effect op de dekkingsgraad. Door deze factoren is de verhouding tussen aanwezige kapitaal en de som van alle uitkeringen bij een aantal pensioenfondsen niet in balans.

De pensioenfondsen hebben dan een aantal maatregelen die zij kunnen treffen om de dekkingsgraad te verbeteren:
1. De pensioenpremies worden verhoogd, dit gebeurt al een aantal jaar;
2. De pensioenuitkeringen blijven waardevast, dus de uitkering stijgt niet meer met de inflatie. Ook dit wordt al zo’n 10 jaar toegepast;
3. Als bovengenoemde maatregelen niet werken, wordt een drastischer besluit genomen: de uitkeringen worden gekort om aan de toekomstige verplichting te kunnen voldoen.

Werk je bij een bedrijf met een CAO? Dan neem je vaak verplicht deel aan een pensioenfonds en kun je er niets aan doen als het fonds maatregelen moet treffen om een goede balans te behouden.

Verzekeringsmaatschappij

Naast pensioenfondsen zijn er ook pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een verzekeraar. Een werkgever kan een pensioenregeling zelf regelen en onderbrengen bij een verzekeraar (of een andere uitvoerder) als er geen verplichting is om deel te nemen aan een pensioenfonds.

Uitvoerders als verzekeraars worden ook gecontroleerd door De Nederlandse Bank en moeten tevens zorgen dat iedereen krijgt waar recht op is. Zij hebben echter geen mogelijkheid om pensioenrechten van werknemers te korten.

Wat betekent dit nieuwsbericht voor jou?

Als je deelnemer bent in een pensioenregeling bij een verzekeraar, dan is de mogelijkheid van korten niet voor jou van toepassing. Dit is alleen van toepassing voor werknemers die verplicht deelnemen of deelnamen aan een pensioenfonds met gegarandeerde aanspraken.

Bij vragen over jouw specifieke situatie omtrent pensioenrechten bij een pensioenfonds via een vorige werkgever of een andere vraag, neem je contact met ons op.