AOW-franchise en maximum pensioengevend salaris 2024

Elk jaar publiceren wij aan het einde van het jaar de cijfers voor het nieuwe jaar. Tegelijk grijpen wij dat moment dan aan om iedereen fijne feestdagen te wensen, en het aftellen van naar het nieuwe jaar te starten.

In dit bericht zetten wij de meest recente cijfers met betrekking tot de pensioenregeling in 2024 op een rij.

Franchise 2024 en maximaal pensioengevend salaris
De Belastingdienst heeft de 2024-bedragen van de franchise en het fiscale maximum loon waarover pensioen mag worden opgebouwd, gepubliceerd.

Minimum franchisebedragen 2024
• 100/75 x AOW-gehuwd 2024 (middelloon): € 17.545 (2023: € 16.322)
• 100/66,28 x AOW-gehuwd 2024 (eindloon): € 19.853 (2023: € 18.470)
• 100/70 x AOW-gehuwd 2024: € 18.798 (2023: € 17.488)

Maximum pensioengevend loon
Het maximum pensioengevend salaris bedraagt in 2024 € 137.800
(2023: € 128.810)

Waarvoor is de nieuwe franchise van toepassing?
Het doorvoeren van de gewijzigde franchise in de pensioenregeling regelt de verzekeraar. Je hoeft hiervoor dus niks voor te doen. Waarschijnlijk speelt de nieuwe franchise wel een rol bij de vaststelling van de werknemersbijdragen voor 2024.

WTP: Aanpassing toetredingsleeftijd per 01-01-2024
Vanaf 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd voor deelname aan de pensioenregeling verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. Dit betekent dat werknemers vanaf 18 jaar pensioen gaan opbouwen in de pensioenregeling van jouw bedrijf, als de toetredingsleeftijd nu hoger is. Neem contact met ons op als je wilt weten welke staffel van toepassing is voor jullie werknemers tussen de 18 en 21 jaar.

Download
Een compleet overzicht (PFD) met alle kerncijfers voor 2024 en voorgaande jaren vind je hier. Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op.

Feestelijke groet,
Bureau Bewust Verzekerd