Nederlanders trouwen later en minder vaak

Steeds minder mensen zijn getrouwd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dat het aandeel van de bevolking dat getrouwd is, blijft afnemen. En dan met name bij mensen jonger dan vijftig jaar.

Iets meer dan veertig jaar geleden, in 1976, waren bijna alle mannen en vrouwen van dertig jaar getrouwd. Tien jaar geleden, in 2006, was nog 38 procent van de dertigjarigen getrouwd. Het CBS denkt dat twintigers en dertigers minder vaak trouwen omdat de toekomst financieel onzekerder is geworden en zij daarom willen sparen voor een huis in plaats van een bruiloft. Het aantal stellen dat samenwoont, neemt wel toe.

 

Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat u extra alert moet zijn op de afspraken in uw pensioenregeling. Want een pensioenregeling is meer dan het inkomen voor later. Het is ook een voorziening voor de partner als uw werknemer komt te overlijden voordat de AOW-leeftijd is bereikt. Maar is het partnerpensioen op basis van een bepaald of onbepaald systeem? En wanneer is er eigenlijk sprake van een partner?

1. Partnerpensioen op basis van onbepaald of bepaald partnersysteem?

Partnerpensioen op basis van een onbepaald systeem houdt in dat alle medewerkers van de werkgever verzekerd zijn voor het partnerpensioen. De pensioenuitvoerder gaat uit van statistische gegevens waaruit blijkt dat een deel van de Nederlandse bevolking een partner heeft en baseert hier de premie op. Een groot voordeel is dat de werkgever, of verantwoordelijke binnen de organisatie voor mutaties in de pensioenregeling, niet hoeft door te geven aan de pensioenuitvoerder of iemand is gaan samenwonen cq getrouwd is. Dit scheelt in werkzaamheden en voorkomt dat medewerkers onderverzekerd zijn. Indien de medewerker onverhoopt komt te overlijden, keert de verzekeraar uit als er op dat moment aangetoond wordt dat er een partner is.

Bij een bepaald systeem dient de burgerlijke staat bekend te zijn bij de verzekeraar om tot uitkering te komen bij een overlijden. Bij deze variant bent u, als werkgever, verantwoordelijk dat uw werknemers de juiste informatie bij u aanleveren en u zal de werknemers hier frequent op moeten wijzen. Een wijziging moet doorgaans binnen drie maanden bij de verzekeraar bekend zijn. Binnen die termijn moet de verzekeraar een deelnemer accepteren en mogen geen medische keuringen plaatsvinden, na die termijn mag een verzekeraar aanvullende informatie opvragen en eventueel de verzekering weigeren. Om te voorkomen dat dit gebeurt, is het verstandig om op tijd de wijzigingen door te geven.

Het belangrijkste verschil tussen een onbepaald en bepaald partnersysteem is dus dat bij een onbepaald systeem bij overlijden wordt gekeken of er een partner is. Bij een bepaald systeem moet de partner al bekend zijn bij de verzekeraar. Ook het wezenpensioen kan op basis van een bepaald of onbepaald systeem verzekerd worden.

2. Wanneer is er sprake van een partner?

Het is belangrijk om te weten wat in de pensioenregeling staat betreffende de definitie van de partner. Pensioenverzekeraars hanteren verschillende definities van partners. In hoofdlijnen zijn vier varianten te onderscheiden: Huwelijk, Geregistreerd partnerschap, Samenlevingscontract (notariƫle akte), Duurzame huishouding (zonder notariƫle akte of fiscaal partnerschap).

In geval van overlijden zal niet iedere verzekeraar uitkeren als er sprake is van duurzame huishouding of een samenlevingscontract. Normaal gesproken wordt wel standaard uitgekeerd in geval van geregistreerd partnerschap of huwelijk.

Heeft u twijfels of het partnerpensioen op basis van een bepaald of onbepaald systeem is? of wilt u weten welke definitie van partner gehanteerd wordt in het reglement, neem dan contact met ons op.