Een samengesteld gezin en aandachtspunten voor jouw pensioen

Een samengesteld gezin en aandachtspunten voor jouw pensioen

In ons vorige bericht zijn wij ingegaan op de gevolgen voor het pensioen bij een scheiding. In dit bericht lichten wij toe wat het betekent als je opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Samenwonenden (met of zonder notariële akte) hebben in sommige pensioenregelingen dezelfde aanspraken als gehuwden. Controleer de partnerdefinitie  altijd goed in de regeling. In dit bericht gaan wij uit van gehuwden of mensen met een geregistreerd partnerschap.

Ouderdomspensioen

Als je al eens eerder getrouwd bent geweest, dan heeft de ex-partner doorgaans recht op een deel van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode. Daarmee wordt jouw ouderdomspensioen dus lager. Houdt in dit geval goed in de gaten of dit pensioen voldoende is voor jezelf of, als de nieuwe partner geen of weinig pensioen opbouwt, voor jullie beiden.

Als je verwacht dat het pensioen te laag is om van rond te komen op het moment dat je met pensioen wilt, dan zijn er verschillende mogelijkheden om dit op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan sparen in box 3, extra aflossen op de hypotheek of het sluiten van een lijfrenteverzekering.

In de meeste pensioenregelingen is bijsparen ook een mogelijkheid. De premie-inleg is aftrekbaar van de inkomstenbelasting in box 1 via de loonstrook, als het pensioen tot uitkering komt wordt dit belast (vanaf AOW-leeftijd tegen een lager belastingtarief). Ook zijn er doorgaans geen kosten voor een adviseur en zijn er geen administratiekosten omdat bijsparen een onderdeel is van de pensioenregeling.

Voorzieningen bij vroegtijdig overlijden

Een nabestaande kan aanspraak hebben op verschillende voorzieningen, te noemen:

  • Overheid
  • Pensioenregeling vanuit werkgever
  • Privé voorzieningen

Overheid

Kom je te overlijden en wonen de kinderen van je nieuwe partner bij jullie in huis dan krijgt jouw nieuwe partner van de overheid een Anw-uitkering als deze kinderen jonger zijn dan 18 jaar. Dit geldt ook als het niet jouw biologische kinderen zijn, maar van je nieuwe partner. De SVB toetst namelijk of er sprake is van samenwonen. Eén van die toetsingscriteria is of jullie staan ingeschreven op hetzelfde adres. Wel vindt bij een Anw-uitkering van de overheid een inkomenstoets plaats. Verdient de achterblijvende partner meer dan € 2.700 (2020) bruto per maand, dan is er geen recht op een uitkering.

Als je partneralimentatie betaalt, kan jouw ex-partner ook een uitkering ontvangen vanuit de Anw. De partneralimentatie wordt overgenomen door de overheid, waarbij rekening wordt gehouden met het inkomen van je ex-partner. De alimentatie is in ieder geval nooit hoger dan de maximale Anw-uitkering (2020: € 15.814,00). Kinderalimentatie wordt niet overgenomen en komt dus te vervallen.

Pensioenregeling

Het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum is meestal meeverzekerd in de pensioenregeling en dat kan op risicobasis of op opbouwbasis zijn.

Is het nabestaandenpensioen in de pensioenregeling op opbouwbasis en kom je te overlijden? Dan heeft de ex-partner recht op een uitkering gerekend vanaf datum in dienst tot scheidingsdatum (dit heet bijzonder partnerpensioen). Bij het vaststellen van de uitkering voor de nieuwe partner wordt gerekend vanaf de scheidingsdatum. Een direct gevolg is dat de uitkering voor de nieuwe partner daardoor een stuk lager uitvalt.

Is het nabestaandenpensioen op risicobasis? Dan heeft de ex-partner geen recht op een uitkering bij overlijden voor de pensioendatum en is dus de volledige nabestaandenuitkering voor de nieuwe partner. De hoogte is zichtbaar door in te loggen in het portaal van de verzekeraar.

Privé voorzieningen

Het is dus goed om na te gaan of er voldoende inkomen is voor jouw nieuwe partner en voor jouw ex-partner als je komt te overlijden. Verwacht je een inkomensterugval voor jouw ex-partner (die wellicht ook zorgdraagt voor jouw kinderen) of huidige partner, dan kan dit worden bijverzekerd middels een Overlijdensrisicoverzekering.

Lees meer over vroegtijdig overlijden in een eerder bericht.

Wezenpensioen

Vanuit de overheid is er geen voorziening specifiek voor wezen, tenzij allebei de ouders komen te overlijden. Vanuit de Anw wordt dan een wezenpensioen uitgekeerd.

Je kinderen blijven uiteraard (tot een bepaalde leeftijd) altijd recht hebben op een wezenpensioen vanuit de pensioenregeling. Goed om te weten dat doorgaans ook pleegkinderen, stiefkinderen en andere kinderen die als eigen kinderen worden onderhouden en opgevoed, aanspraak maken op wezenpensioen. Neem contact op met je pensioenuitvoerder om te achterhalen wat daarover is opgenomen in het pensioenreglement.

Vragen?

In dit bericht maken we een aantal aannames. Daarom zie je vaak de woorden doorgaans, wellicht of in de meeste gevallen. Wil je weten hoe jouw situatie eruitziet? Neem dan contact met ons op.