Pensioen, wanneer moet ik wat doen?

Je hebt een vast contract, goed salaris, misschien een leaseauto van de zaak en je pensioen wordt ook geregeld door je werkgever. Wellicht zie je iedere maand een afdracht op je loonstrook ten behoeve van pensioen, dus alles is goed geregeld. Toch?

Bijna iedereen vindt pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde en een deel denkt dat als er pensioen geregeld is, zij zelf niets meer hoeven te doen. Jammer, want daardoor komen mensen voor verrassingen te staan. Het is daarom belangrijk om te weten wat jouw pensioen inhoudt.

In dit bericht nemen we je van decennium tot decennium mee in wat je zelf kunt doen. Let op: dit is een algemeen bericht en daarmee niet direct op jouw situatie van toepassing. Of er pensioen is geregeld en onder welke voorwaarden kun je nagaan door navraag te doen bij jouw werkgever of in te loggen op mijnpensioenoverzicht.nl of bij de pensioenuitvoerder.

 

Pensioenplan, pensioen wanneer wat te doen. kan ik al met pensioen

20-30 jaar
De meeste mensen starten in deze periode met hun eerste ‘grote mensen’ baan. Het is belangrijk dat je pensioen gaat begrijpen. Wat voor type regeling is gesloten en is dit ondergebracht bij een pensioenfonds, verzekeraar of Premie Pensioen Instelling (PPI). In dit bericht spreken wij in algemene zin van een uitvoerder. Daarnaast is het verstandig om ook bekend te raken met pensioentermen als franchise, staffel en pensioengevend salaris. En kijk na welke risicoverzekeringen er in jouw regeling geregeld zijn.

Deze informatie kun je opdoen door in te loggen in het portaal van de uitvoerder. Lees ook de post die je krijgt van de uitvoerder. Uitvoerders hebben de laatste jaren veel aandacht besteed aan het begrijpelijk en toegankelijk maken van de informatie. Is iets alsnog niet duidelijk, durf dit dan te vragen bij de uitvoerder of de contactpersoon binnen jouw bedrijf.

Tip: In het verleden heb je vast al wat pensioenpotjes staan vanuit vakantiewerk of bijbaan. Je kan deze potjes samenvoegen met de nieuwe regeling. Lees er meer over in een eerder artikel:10 vragen over waardeoverdracht.

30-40 jaar
Voor de meeste mensen breekt de fase aan dat zij een stabieler leven krijgen: zaken zijn op orde, je hebt wellicht een partner, eigen huis en kinderen.

Veel mensen weten niet dat een pensioenregeling zoveel meer is dan ‘geld voor later’. Vaak is er ook het e.e.a. geregeld bij overlijden voor de pensioendatum terwijl je in dienst bent bij je huidige werkgever.

Bijvoorbeeld een partner- en wezenpensioen. In sommige regelingen ben je partner van elkaar als je kan aantonen dat je op hetzelfde adres staat ingeschreven, maar soms is het noodzakelijk om een samenlevingscontract te overhandigen. Minder voorkomend is dat alleen een huwelijk of geregistreerd partner als partnerdefinitie geldt.

Ook kan deze verzekering op basis van een bepaald systeem of onbepaald systeem verzekerd zijn. Bij een bepaald systeem is het partnerpensioen alleen meeverzekerd als jouw partner en/of kind is aangemeld. Bij een onbepaald systeem hoef je geen gegevens door te geven. Op het moment van overlijden kijkt de uitvoerder of er nabestaanden zijn die recht hebben op een uitkering.

Dan de mogelijkheid tot het sluiten van een Anw-hiaatverzekering: bij overlijden kan er recht zijn op een voorziening vanuit de overheid: de Algemene nabestaandenwet (Anw). Er is alleen recht op een uitkering als er kinderen zijn jonger dan 18 jaar of als de achterblijvende partner minimaal 45% arbeidsongeschikt is. Indien aan een van deze voorwaarde wordt voldaan dan wordt vervolgens gekeken of de achterblijvende partner niet te veel verdiend, want indien dit het geval is wordt dan wordt de uitkering gekocht of is er helemaal geen recht uit op deze uitkering. Hierdoor ontvangen veel nabestaanden geen of een beperkte Anw-uitkering. De Anw-hiaatverzekering keert uit zonder deze voorwaarden, waardoor jouw partner beter verzorgd achterblijft bij jouw onverhoopte overlijden.

Tip: check in jouw pensioenregeling wanneer je aan de partnerdefinitie voldoet en zorg ervoor dat je partner en kinderen goed zijn aangemeld. Ook kun nagaan of het mogelijk is om een Anw-hiaatverzekering bijsluiten. Meer informatie lees je in een eerder bericht.

40-50 jaar
Wellicht was je er al mee begonnen, maar nu is het een goed moment om er (nog eens) over na te denken om te gaan bijsparen. In de meeste pensioenregeling kun je vrijwillig een inleg doen t.b.v. een hoger ouderdomspensioen. Door op tijd te kiezen voor bijsparen maak je gebruik van het rente-op-rente effect. Om hetzelfde resultaat op einddatum te bereiken hoef je dus minder in te leggen dan wanneer je als 60-jarige zou beginnen.

Dit is ook het moment om eens een schatting te maken van je vaste lasten vanaf pensioendatum. Hoe los je bijvoorbeeld de hypotheek af? En ben je van plan om in de woning te blijven wonen of tegen die tijd wellicht kleiner/goedkoper te gaan wonen? Kijk wel uit met denken dat de waarde van je huis jouw pensioen is, want je moet nog steeds gewoon ergens wonen.

Tip: door in te loggen in het portaal van de uitvoerder kun je berekeningen maken voor het bijsparen.

50-60 jaar
Alhoewel het nog even duurt voordat je met pensioen bent, komt de eindstreep wel in zicht. Je kan dus steeds gerichter gaan nadenken over jouw toekomst en de keuzes die je daarin kan maken. Zorg dat er een concreet plan komt en stuur bij waar nodig. Dit kan door te zorgen dat je pensioenuitkeringen hoger worden of je lasten vanaf pensioendatum lager (bijvoorbeeld aflossen op de hypotheek)

Tip: log minimaal ieder jaar in bij www.mijnpensioenoverzicht.nl om jouw verwachtte uitkering in de gaten te houden.

60 tot 68: Pensioen!
Ik moet toch tot 68 jaar werken, horen wij wel eens. Dat zit wat ons betreft anders in elkaar: het mag, maar het hoeft niet. Je bepaalt namelijk zelf wanneer jouw pensioenuitkering start. In deze jaren ga je vast vaker nadenken of stoppen met werken en genieten van een pensioenuitkering al een mogelijkheid is. In ons volgende bericht gaan wij in op de mogelijkheden bij het aankopen van een pensioenuitkering.