Pensioenakkoord omgezet in wetsvoorstel, en nu?

De langverwachte vernieuwing van het pensioenstelsel lijkt nu echt aanstaande. Het pensioenakkoord dat er al een tijdje lag, is vorige week omgezet in een concreet wetsvoorstel. De Tweede Kamer moet zich er nu over buigen, maar naar verwachting gaat het op 1 januari 2023 allemaal echt gebeuren.

Waarom moet het pensioenstelsel ook alweer veranderd worden?
Hoewel het Nederlandse pensioenstelsel te boek staat als misschien wel het beste ter wereld, is het systeem op verschillende punten achterhaald. De meest gehoorde reden daarvoor is, hoe kan het ook anders, een financiële: de kostprijs van pensioen wordt steeds hoger. Dat komt door de stijgende levensverwachting, de vergrijzing en de dalende rente.

Klopt het dat de veranderingen vooral van toepassing zijn op pensioenfondsen en minder op andere vormen van pensioen?
Ja en nee. Als je als werkgever aangesloten bent bij een verplicht pensioenfonds, verandert er inderdaad het meeste. In plaats van één collectieve pot krijgt iedereen zijn eigen potje. Dat werkt op dit moment al zo bij premieregelingen. Uiterlijk vanaf 1 januari 2027 zullen alle pensioenregelingen de vorm hebben van een premieregeling. De premie die de werknemer inlegt is daarbij van tevoren duidelijk, terwijl zijn pensioen uiteindelijk afhangt van het rendement en de rentestand. Ondanks dat de meeste nieuwe pensioenregelingen al deze structuur kennen, zullen er nog een aantal onderdelen worden aangepast. Zoals: een gelijkblijvend premiepercentage voor alle nieuwe deelnemers.

Dus het premiepercentage is niet meer afhankelijk van iemands leeftijd?
Dat klopt. En dat is ook een ingewikkelde kwestie. Het komt erop neer dat bij gelijke omstandigheden en gelijk salaris, iedereen dezelfde premie moet betalen. Binnen een pensioenregeling althans. Je blijft als werkgever de keuze houden binnen een bepaalde bandbreedte. De leeftijdsonafhankelijke premie zorgt ervoor dat jongeren niet meer het nadeel hebben van lage premie, terwijl ouderen, met name 40- tot 55-jarigen, hierdoor wellicht juist lager gaan uitkomen. Overigens mag voor bestaande deelnemers de huidige leeftijdsafhankelijke premie wel gehandhaafd worden.


Hoe gaat het vanaf hier allemaal in z’n werk?
Zoals gezegd gaat de Tweede Kamer zich nu buigen over het wetsvoorstel. Bij goedkeuring is het vervolgens de beurt aan de Eerste Kamer. Naar verwachting wordt op 1 januari 2023 de wet van kracht. Daarna volgt eerst een overgangsperiode. Op uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen in meer of mindere mate zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. Afhankelijk van de situatie kan het voor werkgevers handig zijn om nu alvast te anticiperen, of om juist nog even niets te veranderen. Wil je hier meer over weten, dan ben je bij Bureau Bewust Verzekerd aan het juiste adres. Wij kijken dan samen naar de toekomstbestendigheid van jullie pensioenregeling. Uiteraard zullen wij voor onze huidige relaties er (proactief) voor zorgen dat de nieuwe wetgeving goed wordt toegepast.

Neem contact op met Bureau Bewust Verzekerd