Pensioenrekenleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar

Wat gaat er gebeuren met de pensioenrekenleeftijd?
Per 1 januari 2022 gaat de AOW-gerechtigde leeftijd omhoog van 67 jaar naar 67 jaar en 3 maanden. Dit is het gevolg van de koppeling van de AOW-gerechtigde leeftijd aan de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse bevolking.

Doordat het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) heeft geconstateerd dat de gemiddelde levensverwachting stijgt, stijgt ook de AOW-gerechtigde leeftijd met maximaal 1 kwartaal per jaar. De pensioenrekenleeftijd stijgt ook mee, maar niet in kwartalen. De pensioenrekenleeftijd stijgt om praktische redenen met een heel jaar per keer als de verwachte leeftijdsstijging daar aanleiding voor geeft. Hierdoor gaat per 1 januari 2018 de pensioenrekenleeftijd omhoog van 67 jaar naar 68 jaar op basis van de gemiddelde levensverwachting in 2028.

Het verhogen van de pensioenrekenleeftijd is een vergelijkbare situatie met die van 1 januari 2015 toen de pensioenrekenleeftijd van 65 naar 67 jaar ging. In tegenstelling tot 2015 wijzigen de maximale opbouwpercentages voor middelloon- en eindloonregelingen nu niet. De maximale percentages van de beschikbare premieregeling zullen wel veranderen.

Medewerkers werken een jaar langer en bouwen daardoor een jaar meer pensioen op. Dit is voor de fiscus aanleiding om de maximaal toegestane inleg per jaar te verlagen met het idee dat het te bereiken pensioen dan in totaliteit ongewijzigd blijft.

Wat betekent dit voor de werkgever?
Voor werkgevers betekent dit dat de pensioenregeling in meer of minder mate zal wijzigen per 2018. Dit zal impact hebben op de hoogte van de pensioenpremies en/of de pensioenopbouw van de medewerkers.

De effecten voor uw pensioenregeling zijn afhankelijk van de huidige regeling, de wensen van werkgever en medewerkers en mogelijkheden bij de uitvoerder van de pensioenregeling.
Er zullen echter verschillende mogelijkheden zijn, die goed in beeld moeten worden gebracht voor de juiste keuze.

Van werkgevers zal over het algemeen worden gevraagd om de pensioenrekenleeftijd in de pensioenregeling aan te passen naar 68 jaar. Voordat dit aangepast kan worden moet dit afgestemd worden met de ondernemingsraad of individuele medewerkers. Na akkoord dient de wijziging te worden afgestemd met uw uitvoerder. Vervolgens is het belangrijk dat de wijziging in de arbeidsvoorwaarden/pensioenregeling worden gecommuniceerd naar de medewerkers.

Hoe nu verder?
Bureau Bewust Verzekerd zorgt ervoor dat u op basis van de juiste argumenten de regeling kunt aanpassen per 1 januari 2018.

Aangezien veel uitvoerders nog niet duidelijk hebben hoe de wettelijke wijzigingen in de producten worden verwerkt, zal dit traject doorgaans in de tweede helft van 2017 concreet worden.

Wij nemen met u contact op om te bespreken wat er voor uw pensioenregeling zal gaan veranderen, welke stappen u kunt ondernemen om de wijziging door te voeren en om de communicatie naar uw medewerkers af te stemmen.

Indien u aan de hand van deze informatie nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.
Wij zijn telefonisch te bereiken op 023 – 20 50 225 of per mail op info@bureaubewustverzekerd.nl.

Bureau Bewust Verzekerd
Bewust, nu en in de toekomst