Trouwen, hoe is dat tegenwoordig geregeld?

Ga je binnenkort trouwen of een geregisterd partnerschap aan? Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de bezittingen en schulden die beide partners inbrengen in het huwelijk.

In dit bericht lichten wij toe wat er gewijzigd is. Uiteraard kun je ervoor kiezen om samen andere afspraken te maken. Laat deze afspraken dan wel vastleggen bij een notaris.

Als jij en je partner niets vastleggen bij een notaris betekent dit dat jullie trouwen in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in:
– Bezittingen of schulden van vóór het huwelijk blijven privé-eigendom en vallen niet onder de gezamenlijke boedel.
– Schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit, of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.
– Vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd, is van jullie samen.
– Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk (ook als een van de partners hier niets van afweet) zijn beide partners aansprakelijk.

Op papier klinkt dit simpel. Om in de praktijk te kunnen aantonen dat bepaalde bezittingen persoonlijk eigendom zijn, is het belangrijk om een overzicht te maken van bezittingen en schulden.

trouwen

Hoe toon je aan dat bezittingen persoonlijk eigendom zijn?- Noteer vóór het huwelijk wat jullie privébezittingen en schulden zijn.
– Beschrijf wat er met dit privébezit gebeurt tijdens het huwelijk, bijvoorbeeld als jij jouw spaargeld inzet voor de gezamenlijke inboedel.
– Open een persoonlijke spaarrekening voor je privévermogen, zodat duidelijk is dat dit vermogen niet bij de gezamenlijke boedel hoort.
– Maak afspraken over hoe jullie omgaan met eventuele waardestijging van vermogen, spaarrekening of eigen huis, en leg dit vast.
– Leg veranderingen die plaatsvinden tijdens het huwelijk ook vast.

Let op: als bij een scheiding geen bewijs is wat er met jouw persoonlijke vermogen is gebeurd, zal dit in de gemeenschappelijke boedel vallen.

Wat betekent dit nieuwe huwelijksrecht voor je pensioenopbouw?
Er verandert niets. De afspraken over pensioenopbouw en eventuele verdeling bij scheiding zijn namelijk niet vastgelegd in het huwelijksregime maar in de Wet Verevening Pensioen bij Scheiding (Wet VPS). In deze wet is vastgelegd dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk altijd wordt verdeeld. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt in de huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant. Ons volgende bericht gaat over scheiden en de gevolgen hiervan voor je pensioenopbouw.

Ben je getrouwd vóór 2018
Deze wetswijziging is niet van toepassing voor huwelijken en geregistreerd partnerschappen die vóór 1 januari 2018 zijn gesloten. Als je zelf niets bij een notaris hebt laten vastleggen geldt: ‘de algehele gemeenschap van goederen’. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn.