Update informatie voor ondernemers

Informatie voor Ondernemers

In ons vorige nieuwsbericht hebben wij de mogelijkheden voor ondernemers onder elkaar gezet. Inmiddels is het noodpakket met “uitzonderlijke economische” maatregelen uitgewerkt en in werking gesteld. Wij lichten hier twee belangrijke punten voor je uit.

Het noodpakket
Het noodpakket bestaat uit 8 maatregelen en de precieze kenmerken vind je op Rijksoverheid.nl

Er zijn meerdere regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken.
We lichten twee maatregelen uit waarbij de overheid een wijziging heeft doorgevoerd t.o.v. ons vorige bericht.

1: Belangrijke aanpassing Werktijdverkorting
De regeling Werktijdverkorting wordt omgezet naar de nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. De periode waarover de tegemoetkoming beschikbaar is, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. Je kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

2: Versoepeling Bijstand zelfstandigen (Bbz)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. De toets op levensvatbaarheid komt te vervallen waardoor een snelle behandeling mogelijk is. Ook vervalt de vermogens- en partnertoets.

Vragen over verzuim -en pensioenverzekeringen

Bureau Bewust Verzekerd ontvangt veel vragen over de verzekeringen die bedrijven hebben voor hun medewerkers en de pensioenregelingen. Op de website van de bond van verzekeraars vind je de hierover veel informatie.
Wij lichten er een aantal uit:

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Vanaf wanneer geldt deze maatregel?
Er is nog geen termijn verbonden aan deze maatregel zoals bij de banken. Hierover wordt nog overleg gevoerd tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en De Nederlandsche Bank (DNB). De bond vindt het belangrijk om getroffen ondernemers zo snel mogelijk te helpen en tegelijkertijd te borgen dat de pensioenopbouw voorlopig door kan gaan, inclusief de daarbij verzekerde risico’s, zoals nabestaandenpensioen.

Kan je de premie opschorten of uitstellen zonder dekking te verliezen als betaling tijdelijk niet mogelijk is door omstandigheden die samenhangen met het coronavirus?
Normaal gesproken wordt de verzekering opgeschort als de premie niet tijdig is betaald en is er geen dekking voor eventueel optredende schades. Omdat de problemen vanwege corona verschillen van geval tot geval en van sector tot sector, adviseren wij klanten vooral contact op te nemen met de eigen adviseur of verzekeraar (of de door hem gevolmachtigde agent) om te informeren naar de mogelijkheden.

Bureau Bewust Verzekerd
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur telefonisch bereikbaar op 023-2050225.