Voorkomen is beter dan genezen!

Ziekteverzuim, elk bedrijf heeft ermee te maken. Uitval wegens ziekte heeft in 70 tot 90 procent van alle ziekmeldingen geen medische oorzaak, maar komt voort uit iets anders. Bijvoorbeeld problemen thuis of op het werk. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Als een werknemer zich in een half jaar tijd driemaal een dag ziek meldt, is dat een signaal. Door tijdig in gesprek te gaan met een werknemer kan uitval voor langere tijd voorkomen worden.

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, een hogere arbeidsproductiviteit en minder ziekteverzuim. Met de stijgende AOW-leeftijd zullen mensen langer doorwerken en daardoor stijgt de gemiddelde leeftijd op de werkvloer. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Subsidie door de overheid

De overheid verstrekt subsidies aan bedrijven die zich bezig houden met duurzame inzetbaarheid. Eind juni 2018 start een nieuw aanvraagtijdvak van subsidie voor werkgevers die aan duurzame inzetbaarheid willen werken. Organisaties kunnen per project maximaal € 12.500,00 aan subsidie ontvangen op de voorwaarde dat zij zelf ook 50% meebetalen aan het project. Overige voorwaarden voor een subsidie:

1. De werkgever moet ten minste twee werknemers in dienst hebben vanaf het moment van aanvraag
2. Een project mag maximaal 12 maanden duren
3. Het project mag pas beginnen na toekenning van de subsidie
4. De ingehuurde adviseur moet referenties aan kunnen leveren om aan te tonen dat deze deskundig genoeg is voor het opstellen van een advies met implementatieplan.

Meer informatie over het aanvragen van subsidie vindt u op de website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Methodes op uitval te voorkomen

Een van de methodes waarmee uitval voorkomen kan worden is Quaning; het is een methode om duurzame inzetbaarheid te verhogen. In een blog van Sylvia Heistek leest u wat Quaning inhoudt. Ook begeleidt zij werkgevers bij het aanvragen van subsidie.

Eerder in dit artikel gaven we al aan dat goede preventie bijdraagt aan meer werkplezier, hogere productiviteit en minder ziekteverzuim bij uw werknemers. Een lager ziekteverzuim resulteert doorgaans in minder kosten voor u als werkgever. Bijvoorbeeld omdat u minder loon hoeft door te betalen bij de eerste twee jaar van ziekte. Of omdat preventie heeft geleid tot minder instroom in WIA- of IVA-uitkeringen. Wellicht is het verzuim lager dan het gemiddelde verzuim in de sector waardoor u te veel betaalt aan de Werkhervattingskas. Het kan dan interessant zijn om eigenrisicodrager WGA te worden.

Toch zijn niet alle ziekmeldingen te voorkomen, een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje. En juist dan wilt u wel goed verzekerd zijn.

Verzuimverzekering

Vraagt u zich af welke preventieve maatregelen u kunt nemen om uitval te voorkomen of wilt u weten of u onder- of over verzekerd bent? Wij helpen graag om dit inzichtelijk te maken en bieden een passend voorstel voor uw organisatie aan.