Verzuim naar recordhoogte, BBV weet raad!

Nooit eerder zaten zoveel werknemers ziek thuis als in het eerste kwartaal van 2022. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs bekend. Het verzuim bij personeel van bedrijven en overheid bedroeg maar liefst 6.3 procent. En dat terwijl op dit moment ook een recordaantal vacatures uitstaat. Extra reden om zuinig op je manschappen te zijn dus. Koos Pijnaker van Bureau Bewust Verzekerd vertelt wat je als werkgever kunt doen om de risico’s van verzuim zoveel mogelijk te beheersen.

 

Stel, je hebt als werkgever te maken met (veel) ziekteverzuim, hoe erg is dat?

‘Hoog verzuim heeft op verschillende aspecten vervelende gevolgen. Allereerst moet het loon gewoon worden doorbetaald. Aangenomen wordt dat de gemiddelde verzuimdag 250 euro kost. Dat tikt al snel hard aan als een medewerker langdurig ziek wordt. Daarnaast leidt verzuim tot productieverlies. Iemand aannemen die het werk overneemt heeft niet meteen hetzelfde resultaat. In andere gevallen wordt het werk verdeeld over de andere werknemers, wat ook weer zorgt voor overbelasting.’

Heb je in zulke gevallen altijd iets aan een verzuimverzekering?

‘Een verzuimverzekering dekt natuurlijk (deels) de kosten, afhankelijk van welke lasten er meeverzekerd zijn en in welke mate. Een verzekering is niet in elke situatie vanzelfsprekend de enige oplossing. Maar zeker werkgevers met kleine financiële buffer raad ik aan om een verzuimverzekering af te sluiten.’

Wat is de meerwaarde van een adviseur bij het afsluiten van zo’n verzekering?

‘Een verzuimadviseur met verstand van zaken kijkt naar de wensen van de werkgever in combinatie met de situatie van de organisatie en komt dan tot passende oplossingen. En omdat dit na verloop van tijd altijd weer kan veranderen, is het zaak om dit periodiek tegen het licht te houden.’

Hoe kan Bureau Bewust Verzekerd hierin van betekenis zijn?

‘Bureau Bewust Verzekerd is een adviesbureau dat zorgt voor een passende oplossing. Wij zien vaak verzekeringen die lang geleden zijn afgesloten. Met tot gevolg te hoge kosten en een niet passende dekking bij de huidige situatie. Wij zorgen voor de oplossing daarvoor. Daarnaast kijken we met de werkgever naar andere manieren om verzuim te voorkomen of te beperken.’

Op welke manieren kun je verzuim zoal beperken?

‘Er zijn verschillende manieren. Betrokken personeel verzuimt bijvoorbeeld minder dan mensen die minder commitment aan de organisatie hebben. Daarnaast is het belangrijk om te basis goed in te richten. De risico’s van verzuim in kaart brengen middels een zogeheten RI&E. En het beleid rond verzuim moet duidelijk zijn. Hoe de taak van een preventiemedewerker wordt ingericht bijvoorbeeld. Bureau Bewust Verzekerd heeft ook ervaring en competenties op dit gebied en kan waar nodig partijen aanreiken om werkgevers hier verder mee op weg te helpen.’