Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Heb jij werknemers in dienst via een payroll bedrijf?
Lees dan dit bericht met alle informatie over de Wet arbeidsmarkt in balans en de wijzigingen voor de pensioenopbouw voor payroll medewerkers.

Payrollwerknemers hebben recht op ‘adequaat pensioen’
Tot op heden was het verplicht dat payrollmedewerkers werden aangemeld bij het pensioenfonds StiPP. Sinds 1 januari 2020 zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In deze wet is onder andere vastgelegd dat payrollwerknemers recht hebben op een ‘adequaat pensioen’. Wat dit is en hoe je dit als werkgever kunt regelen lichten we toe in dit bericht. Concreet zorgt de WAB ervoor dat vanaf 1 januari 2021 payrollwerknemers niet meer onder de verplichtstelling van StiPP vallen.

Op de website van StiPP staan verschillende scenario’s uitgewerkt:
https://www.stippensioen.nl/werkgever/pensioen-bij-stipp/payroll/

Wat te doen voor 1 januari 2021
Er zijn twee mogelijkheden om te voldoen aan de eis van een adequate pensioenregeling.

  • De eerste is om de payrollwerknemer te laten deelnemen aan de pensioenregeling van de inlener.
    Dit kan wellicht ongewenste situaties opleveren. Wat te doen als een pensioenfonds hun regeling niet openstelt voor payrollmedewerkers? Ook levert het voor de payrollmedewerker een lappendeken aan pensioenopbouw op, want bij elke inlener geldt een andere pensioenregeling. Daarnaast moet zowel de inlener als de payrollondernemer een administratie bijhouden.
  • De tweede mogelijkheid is dat de payrollwerknemer deelneemt aan een pensioenregeling die voldoet aan de wettelijke eisen van een adequaat pensioen, zoals vastgelegd in de WAB.
    De payrollonderneming sluit dan een pensioenregeling. Het voordeel is dat de payrollwerknemer deelneemt aan deze regeling, ongeacht inlener. De administratieve lasten nemen hierdoor af.

Wat is een adequaat pensioen als een payrollondernemer dit afsluit?
Voor deze pensioenregeling van de payrollonderneming geldt een aantal minimumvoorwaarden:

  • Er mag geen wachttijd of drempelperiode zijn voordat de opbouw van het pensioen begint.
  • Er moet zowel een voorziening voor een ouderdomspensioen als een nabestaandenpensioen zijn.
  • De premie die de payrollonderneming afdraagt, is groter of gelijk aan de gemiddelde werkgeverspremie bij Nederlandse pensioenfondsen. Voor 2020 is deze vastgesteld op 14,6% van de pensioengrondslag.

Meer weten? Neem contact met ons op.
Contact