Bureau Bewust Verzekerd

Bureau Bewust Verzekerd vindt het belangrijk om het bewustzijn over inkomens-en pensioenvoorzieningen te vergroten. Dit doen we door met een frisse blik te kijken naar de vragen die ons gesteld worden. We luisteren goed, nemen je mee in onze gedachtegang en vragen door. Net zo lang totdat je vraag helder is voor ons zodat we een goed antwoord kunnen geven. Of je nu werkgever, ondernemer of particulier bent.

Wij begrijpen de perceptie rondom pensioen- en inkomensvoorzieningen heel goed. Als alles goed gaat hebben de meeste mensen weinig zin om zich te verdiepen in wat er geregeld is bij een onvoorziene situatie. Heel menselijk. Wie dan leeft, wie dan zorgt.

Voor ons zit in die perceptie juist de uitdaging. Wij zien het als een uitdaging om mensen bewuster te maken wat er geregeld is in een onvoorziene situatie of bij pensionering en ze te bewegen om iets langer stil te staan bij hun financiële huishouding. Op een bepaald moment wil je toch weten hoe het zit en of je iets moet regelen of niet.

Bureau Bewust Verzekerd

• bestaat uit een klein team van daadkrachtige vakmensen;
• is een laagdrempelig bureau; bij ons word je niet doorverbonden;
• onze werkwijze en tariefstructuur is recht-toe-recht-aan. Geen commissies. Flat uurtarief;
• we zien verzekeren niet als enige oplossing om tot goed geregelde voorzieningen te komen. Ons startpunt is bewustwording
• wij communiceren in heldere en begrijpelijke taal. En vinden dat je informatie op een leuke manier mag brengen, af en toe met een vleugje humor.

---

Wie zijn wij?

Koos Pijnaker
Senior adviseur | Pensioen | Verzuim (RVI®) | Arbeidsongeschiktheid

Met al meer dan 15 jaar ervaring in de pensioenwereld is er bijna geen vraag waar Koos het antwoord niet op weet. Hij begeleidt bedrijven bij het opzetten en onderhouden van pensioenregelingen en verzuim- en inkomensverzekeringen. Hij zoekt graag uit wat jouw (bedrijfs)wensen en doelen zijn en zoekt daar een passende oplossing voor. Om die reden heeft hij ook zijn opleiding tot Register adviseur Verzuim en Inkomen (RVI®) gevolgd. Zijn advies gaat vaak verder dan verzekeren, maar richt zich ook op het verbeteren van het verzuimbeleid zodat er minder verzekerd hoeft te worden.
Daarnaast vindt hij communicatie belangrijk, want als jij of jouw medewerkers niet weten wat er geregeld is, hoe kunnen ze er dan waardering voor hebben?


 

Maaike Res
Officemanager | Marketing  | Online |  

Als office manager ondersteunt Maaike het team van Bureau Bewust Verzekerd bij de administratieve – en marketing werkzaamheden. Door haar achtergrond als productieleider in de culturele sector weet ze hoe belangrijk het is als de dagelijkse zaken soepel verlopen zodat de andere medewerkers zich kunnen focussen op hun expertise. In het geval van Bureau Bewust Verzekerd is dat het vergroten het bewustzijn over inkomens-en pensioenvoorzieningen.

Een belangrijke missie vindt Maaike want te vaak zijn pensioen, -en inkomensvoorzieningen onderbelicht als arbeidsvoorwaarden. Iedereen zou moeten (willen) weten wat er geregeld is in geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid én hoe je inkomen is eruit ziet als je met pensioen gaat.


Beloningsbeleid

Bureau Bewust Verzekerd voert een beheerst beloningsbeleid ten aanzien van haar werknemers.

De werknemers worden beloond door middel van een vast maandsalaris inclusief vakantietoeslag. Afhankelijk van de reisafstand worden reiskosten vergoed, net als kosten voor het op peil houden of uitbreiden van de kennis.

Aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden betreffen een pensioenregeling, een WGA-hiaatverzekering, een collectieve ziektekostenverzekering en a.s.r. Vitality.

Op basis van een teamomzet kan op jaarbasis maximaal 1 maandsalaris als variabele beloning verdiend worden. Doordat de omzet onafhankelijk is van provisies of abonnementsinkomsten, dient er altijd een prestatie plaats te vinden voor de te realiseren omzet.

Er zijn zodoende geen prikkels die een onafhankelijk en objectief advies in de weg kunnen staan.


Neem gerust contact met ons op bij vragen.