Deze pagina is speciaal bedoeld om voor jou als werkgever en/of HR manager inzicht te geven wat er van een werkgever wordt verwacht rondom pensionering van werknemers én welke service wij bieden om hierbij te helpen.

Als het goed is ben je namelijk op deze pagina omdat aantal van jouw werknemers in de komende vijf jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Een werknemer gaat maar één keer met pensioen.
En dat is niet alleen een belangrijk moment voor de medewerker maar ook voor jou als werkgever.
Je zult merken dat er in deze periode behoorlijk wat op de werknemer af komt en wij weten uit ervaring dat medewerkers met veel vragen zitten over de
keuzes die moeten worden gemaakt rondom hun pensioen.

Laat een deskundige mee te laten kijken om ervoor te zorgen dat de pensioendatum zo optimaal mogelijk wordt gehaald.

Hierbij is niet alleen het pensioen-inkomen van de medewerker een belangrijk aandachtspunt, maar ook het goed laten verlopen van de jaren die de medewerker nog in dienst is bij jouw bedrijf. Gaat hij of zij op een goede manier richting de eindstreep, dan is dat ook in het voordeel van het bedrijf waarvoor hij/zij werkzaam is.

Grofweg zijn er twee momenten waarbij het zowel voor de werkgever als de werknemer belangrijk is om in gesprek te gaan over pensionering; vijf jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd én in het half jaar voor pensionering.

Kies een de onderstaande buttons voor naar de relevante informatie: