Route naar succesvol pensioen

Bureau Bewust Verzekerd biedt begeleiding voor werkgevers bij pensionering van werknemers, met focus op communicatie en deskundige ondersteuning van de werknemer en werkgever bij het maken van keuzes rondom en richting pensionering.

Het is gunstig voor zowel de werknemer als de werkgever wanneer de werknemer op een goede manier richting zijn of haar pensioenleeftijd toe werkt.
Hiervoor is het belangrijk om op twee momenten in gesprek te gaan over pensionering: vijf jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en in het half jaar voorafgaand aan de daadwerkelijke pensionering. Deze gesprekken stellen zowel de werkgever als de werknemer in staat om verwachtingen en keuzes af te stemmen.

De werknemer zal in deze beide periodes worden geconfronteerd met een aantal keuzes, en uit ervaring weten wij dat werknemers met veel vragen zitten over de beslissingen die zij moeten nemen met betrekking tot hun pensioen. Voor de werkgever is het belangrijk om te weten wanneer de medewerker met pensioen wil gaan en hoe dit aansluit bij de wensen vanuit het bedrijf. Wij kunnen verschillende mogelijkheden en de bijbehorende voor- en nadelen voor de werkgever inzichtelijk maken.

Klik op de onderstaande opties en lees meer over begeleiding die wij bieden aan werkgevers: