Bureau Bewust Verzekerd 

Verzuim- en inkomensvoorzieningen


Verzuim- en inkomensverzekeringen worden beiden door de werkgever geregeld. Een verzuimverzekering dekt de risico’s bij ziekte voor de werkgever. Een inkomensverzekering dekt het risico van arbeidsongeschiktheid voor de werknemer. Bureau Bewust Verzekerd adviseert werkgevers over verzuim- en inkomensvoorzieningen.

Voorziening voor de werkgever
Bij ziekte van een medewerker betaalt de werkgever de eerste twee jaar loon. Dit kan, indien niet verzekerd, een behoorlijke kostenpost zijn. Het is slim je hier als werkgever bewust van te zijn.

Bureau Bewust Verzekerd is niet alleen bevoegd om advies te geven over het risico van verzuim en bijhorende verzekeringsmogelijkheden, maar door een opleiding tot Registeradviseur Verzuim en Inkomen (RVI) zijn wij tevens volwaardig sparringpartner bij preventie van verzuim. Ook kunnen wij van dienst zijn bij besluiten omtrent Eigen Risicodragerschap voor de WGA. Keuzes op dit vlak staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van het gehele verzuimbeleid.

Voorziening voor de werknemer
Inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid is een risico voor de werknemer. Na twee jaar loondoorbetaling vanuit de werkgever valt de werknemer terug op de overheid. De kans is groot dat er een behoorlijke inkomensterugval plaatsvindt. Vanuit goed werkgeverschap kan hiervoor een verzekering gesloten worden.

Geen provisie
Doorgaans hanteren advieskantoren provisie op dergelijke aanvullende verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid. Dit kan oplopen tot 15% van de premie. Bureau Bewust Verzekerd werkt niet met provisie – maar met een uurtarief – zodat er geen verborgen kosten zijn en je alleen een factuur krijgt als wij werkzaamheden hebben uitgevoerd. We zijn zoveel mogelijk transparant in onze geleverde dienstverlening en durven te stellen dat wij met ons uurtarief uiteindelijk goedkoper zijn dan de vaak onnodig hoge provisie die verwerkt is in (lopende) contracten van andere kantoren. Ook om deze reden kan een overstap naar Bureau Bewust Verzekerd zinvol zijn.


Terug naar de Diensten Werkgever

 

keer terug naar de hompeage

 

 


Meer weten over Collectief pensioen